new-logo

Тест: Анализ на стихотворението "Борбата е безмилостно жестока". Никола Вапцаров

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
"Прощално" и "Борбата е безмилостно жестока" са последните творби на Вапцаров, написани преди смъртта му.
2
Втората строфа на стихотворението "Борбата е безмилостно жестока" е написана малко преди да бъде изпълнена смъртната присъда на Вапцаров.
3
Вапцаров поставя заглавие на творбата, но то не се харесва на критиците и затова е променено.
4
Стихотворението „Борбата е безмилостно жестока" е изградено от четири строфи с по два стиха.
5
В стихотворението „Борбата е безмилостно жестока" има драматизъм и отказ от примирение с присъдата.
6
Стихотворението на Вапцаров "Борбата е безмилостно жестока" представлява сбогуване с:
7
Заветът, който Аз-ът иска да предаде на останалите в стихотворението "Борбата е безмилостно жестока" на Вапцаров се явява:
8
Посочи верните отговори.
  • Стихотворението „Борбата е безмилостно жестока“ представлява размисъл за:
9
Посочи неверния отговор.
  • В стихотворението „Борбата е безмилостно жестока“ борбата е в името на:
10
Постави подходящите думи на празните места.
  • тягостното, оптимистично, но, ала, страха, смъртта
11
Финалните два стиха на стихотворението "Борбата е безмилостно жестока":
  • "Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
  • народе мой, защото те обичахме!"
  • изпълняват ролята на:
12
Постави подходящите думи в празните полета.
  • смъртта, слабостта, духа, мисълта, идеалът, блянът
13
Довърши изречението:
  • Изречение или строфа, в която е изразено идейното послание на автора се нарича...
14
Попълни празните места.
15
Подреди стиховете.

Описание на теста

С онлайн теста по литература за 12. клас "Анализ на стихотворението "Борбата е безмилостно жестока". Никола Вапцаров" ще затвърдиш наученото за последното стихотворение на Вапцаров. Стихотворението „Борбата е безмилостно жестока“ представлява сбогуване с народа. Борбата е в името на справедливостта, равенството и отговорността към другите. Творбата представлява размисъл за живота и смъртта. В нея няма драматизъм, а самоотвержено приемане на присъдата. Провери какво още знаеш за стихотворението, упражни се и покажи отлични познания в час!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се