Упражнение: Анализ на стихотворението "Повест". Атанас Далчев


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 12. клас "Анализ на стихотворението "Повест". Атанас Далчев" ще упражниш наученото за стихотворението "Повест" на Далчев. Творбата представлява разказ за самотата на лирическия Аз, който е отделен от заобикалящия го свят. Прозорците са затворени и черни, което не им позволява да изпълняват своята функция на връзка с останалия свят. Надписът на вратата създава илюзията, че този дом не е обитаван от никого... Провери какво още знаеш, упражни се и покажи отлични знания върху творчеството на Далчев в час!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Повестта принадлежи на литературния род епос.
5т. 2. В стихотворенията на Далчев любовта рядко спохожда героите.
5т. 3. Стихотворението "Повест" не е разделено на строфи, което е типично за поезията на Далчев.
5т. 4. Заглавието и организацията на стиховете доближават произведението до лиро-епоса.
5т. 5. В стихотворението се срещат голяма част от предметите, които са емблематични за творчеството на Далчев.
6т. 6. Посочи неверния отговор.
  • Кои мотиви са синтезирани в стихотворението "Повест" на Далчев?
6т. 7. Портретите в къщата от стихотворението "Повест" на Далчев:
6т. 8. Постави подходящите думи на празните места.
  • слънце, кръгче, топлина, живот, смъртта, студенината
6т. 9. От кое стихотворение на Далчев е цитатът
  • "Отдавна всички книги са прочетени"
6т. 10. Резултат от какво е определянето на живота като "зла измислица" в стихотворението "Повест" на Далчев?
6т. 11. Постави подходящите думи на празните места.
  • надписът, написаното, никого, човек, заминавал, ходил, аз, тук
6т. 12. В стихотворението "Повест" на Далчев "Прозорците - затворени и черни", през тях не се вижда, което показва, че:
11т. 13. Довърши изречението.
  • Вратата и прозорците трябва да са връзка със света навън, но в стихотворението "Повест" те са...
11т. 14. Свържи правилно символиката на Далчевите предмети в стихотворението "Повест".
11т. 15. Попълни празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!