Упражнение: Анализ на стихотворението "Дяволско". Атанас Далчев


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 12. клас "Анализ на стихотворението "Дяволско". Атанас Далчев" ще си припомниш наученото за Далчев и диаболизма. "Дяволско" е най-песимистичното стихотворение на поета и носи внушение за изолация и приближаваща смърт. Прозорецът е видян в тъмнина, а часовете са "отровни", Аз-ът свежда съществуването си до бавно умиране. Не се настройвай песимистично, а се упражни и с оптимизъм и знание висока оценка защити!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. "Дяволско" е най-песимистичното стихотворение на Далчев.
5т. 2. "Дяволско" е написано през 1927 г. и е включено в дебютната стихосбирка на Далчев "Прозорец".
5т. 3. Стихотворението "Дяволско" на Далчев е изградено в Аз-форма, което засилва усещането за:
5т. 4. Аз-ът в стихотворението "Дяволско" на Далчев свежда съществуването си до:
5т. 5. Кръговете на ада в стихотворението "Дяволско" са дванадесет.
6т. 6. Единствено спасение от безсмисленото съществуване на Аз-а в стихотворението "Дяволско" на Далчев се явява:
6т. 7. Посочи неверния отговор.
  • В стихотворението "Дяволско" на Далчев е назовано затвореното пространство на стаята, в което присъстват предметите:
6т. 8. Посочи верните отговори.
  • Лирическият Аз в стихотворението "Дяволско" на Далчев:
6т. 9. Посочи верните отговори.
  • Заглавието на стихотворението "Дяволско" може да се тълкува по два начина:
6т. 10. Постави подходящите думи в празните полета.
  •  дни, диаболистичен, прозата, дяволистичен, лириката, мигове 
6т. 11. Посочи неверния отговор.
  • В стихотворението "Дяволско" на Далчев са поставени проблемите за:
6т. 12. Човекът в стихотворението "Дяволско" на Далчев е представен като:
11т. 13. Довърши изречението.
  • В стихотворението "Дяволско" на Далчев животът на лирическия Аз е видян като...
11т. 14. Попълни празните места.
11т. 15. Подреди строфите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!