Упражнение: Анализ на стихотворението "Зимни вечери". Христо Смирненски


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 12. клас "Анализ на стихотворението "Зимни вечери". Христо Смирненски" ще упражниш наученото за цикъла "Зимни вечери". Той е изграден от седем фрагмента, в които са представени картини на човешкото страдание. Домът, който традиционно се свързва с топлина, уют и хармония, в цикъла носи усещане за безнадеждност и обреченост. Жертвите на града са обезличени и сравнени с "незнайни силуети". Елегичният тон се засилва от преобладаващите цветове, които се свързват с липсата на надежда, мрака и усещането за смърт. Провери какво още знаеш за фрагментите от цикъла, упражни се и покажи отлични знания по литература!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Цикълът "Зимни вечери" е изграден от седем фрагмента.
5т. 2. Основен проблем в цикъла "Зимни вечери" е настъпилата тежка зима.
5т. 3. Цикълът "Зимни вечери" представя картини на социално страдание.
5т. 4. Мъглата в цикъла на Христо Смирненски "Зимни вечери" засилва усещането за:
5т. 5. "Жълтата гостенка" е старо народно название на:
6т. 6. Посочи неверния отговор.
  • Цветовете черно, сиво и жълто в цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски се свързват с:
6т. 7. С какво е сравнено градското пространство, представено в началото на цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски?
6т. 8. Образът на дома в цикъла "Зимни вечери" носи усещането за топлина, хармония и уют.
6т. 9. Посочи верните отговори.
  • По какво се разбира илюзорността на надеждата, въведена в третия фрагмент посредством съзидателната сила на труда?
6т. 10. Стихът "Братя мои, бедни мои братя!" от цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски е:
6т. 11. Постави подходящите думи в празните полета.
  • болестта, къща, смъртта, свещ, олтара, ковчега
6т. 12. Довърши изречението с подходящата дума.
  • души, сенки, силуети
  • В цикъла "Зимни вечери" жертвите на града са обезличени и сравнени с "незнайни...
11т. 13. Свържи фрагментите на цикъла със съдържанието им.
11т. 14. Попълни празните места.
11т. 15. Подреди строфата.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!