logo

Тест: Вярата и надеждата в българската литература

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Темата за вярата и надеждата е сред основните теми в литературата.
2
Вярата и надеждата осмислят живота на хората и го правят по-пълноценен.
3
Вярата и надеждата имат важна роля в живота на човека:
4
Вярата, надеждата и любовта са изведени като основни ценности още в Библията. Без вяра, надежда и любов човек не може да направи нищо в своя живот.
5
Вярата и надеждата се появяват още в средновековната българска литература от 9. век:
6
Темата за вярата е широко застъпена във възрожденската литература. Това е характерно за творчеството на Христо Ботев, в което:
7
Какво място заемат вярата и надеждата в творчеството на Иван Вазов като представител на българската следосвобожденска литература?
8
Вярата и надеждата намират място и в творчеството на Алеко Константинов. От книгата му "Бай Ганьо" става ясно, че:
9
Какво е мястото на темата за вярата и надеждата в модерната българска литература?
10
Как Пенчо Славейков интерпретира темата за вярата и надеждата в лирическата миниатюра "Ни лъх не дъхва над полени"?
11
Какво място заема темата за вярата и надеждата в творчеството на символистите?
12
Как Пейо Яворов интерпретира темата за вярата и надеждата в стихотворението си "Две хубави очи"?
13
Лирическият Аз в неговите творби често се лута - той е неразбран от останалите. Надеждата му за спасение е в света на миналото и спомена. Там той ще си възвърне загубената хармония.
  • Посочи фамилното име на поета, за чийто лирически герой се отнасят тези думи.
14
Напиши липсващата дума.
15
Напиши липсващата дума.

Описание на теста

Този онлайн тест по литература за 12. клас проверява и оценява знанията ти по темата за вярата и надеждата в българската литература. Защо тази тема е важна за хората? В кой период от развието на българската литература за първи път се среща темата за вярата и надеждата? Как е интерпретирана тази тема в творчеството на българските поети и писатели през Възраждането, след Освобождението и през 20. век? Не се колебай, а веднага реши задачите от теста, попълни своите пропуски и се подготви отлично за часа по литература в училище! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се