Упражнение: Анализ на стихотворението "Ний". Христо Смирненски


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 12. клас "Анализ на стихотворението "Ний". Христо Смирненски" ще упражниш анализирането и тълкуването на стихотворението "Ний" на Смирненски. В поезията на Ведбал творбите могат да се разделят на две групи - едните имат революционно значение, а другите описват нерадостното съществуване в големия град. Припомни си към коя група спада стихотворението"Ний", към какво насочва заглавието му и кой е основният проблем разглеждан в текста. Учи се, упражнявай се и защити висока оценка в час по литература!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Лирическият Аз в поезията на Смирненски се причислява към:
5т. 2. Светлината в поезията на Смирненски се свързва с надеждата към бъдещето.
5т. 3. В поезията на Смирненски е представен колективният образ на тълпата.
5т. 4. В центъра на стихотворението "Ний" на Смирненски стоят:
5т. 5. Стихотворението "Ний" не е част от стихосбирката "Да бъде ден!".
6т. 6. Заглавието на стихотворението "Ний" създава усещане за:
6т. 7. Стихотворението "Ний" е изградено от шест строфи с по четири стиха.
6т. 8. Постави правилните думи в празните полета, за да разбереш основния проблем в стихотворението "Ний" на Христо Смирненски.
  • битието, желанието, истината, справедливостта, житието, правото 
6т. 9. Идеята за непосилното човешко страдание в стихотворението "Ний" на Христо Смирненски е въведена чрез думите:
6т. 10. Посочи верните отговори.
  • Какво се постига чрез стиховете
  • "Ний всички сме деца на майката земя" и
  • "И ние сме деца на майката земя!",
  • поставени съответно в началото и в края на стихотворението "Ний"?
6т. 11. В стихотворението "Ний" на Смирненски триадата майка-деца-мащеха създава усещането за:
6т. 12. Довърши изречението с едно от понятията:
  • антитеза, оксиморон, анжамбман
  • Цитатът: "бледни смъртници - родени за живот" е пример за:
11т. 13. Подреди строфата.
11т. 14. Попълни празните места.
11т. 15. Попълни празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!