logo

Тест: Анализ на стихотворението "Ний". Христо Смирненски

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Лирическият Аз в поезията на Смирненски се причислява към:
2
Светлината в поезията на Смирненски се свързва с надеждата към бъдещето.
3
В поезията на Смирненски е представен колективният образ на тълпата.
4
В центъра на стихотворението "Ний" на Смирненски стоят:
5
Стихотворението "Ний" не е част от стихосбирката "Да бъде ден!".
6
Заглавието на стихотворението "Ний" създава усещане за:
7
Стихотворението "Ний" е изградено от шест строфи с по четири стиха.
8
Постави правилните думи в празните полета, за да разбереш основния проблем в стихотворението "Ний" на Христо Смирненски.
  • битието, желанието, истината, справедливостта, житието, правото 
9
Идеята за непосилното човешко страдание в стихотворението "Ний" на Христо Смирненски е въведена чрез думите:
10
Посочи верните отговори.
  • Какво се постига чрез стиховете
  • "Ний всички сме деца на майката земя" и
  • "И ние сме деца на майката земя!",
  • поставени съответно в началото и в края на стихотворението "Ний"?
11
В стихотворението "Ний" на Смирненски триадата майка-деца-мащеха създава усещането за:
12
Довърши изречението с едно от понятията:
  • антитеза, оксиморон, анжамбман
  • Цитатът: "бледни смъртници - родени за живот" е пример за:
13
Подреди строфата.
14
Попълни празните места.
15
Попълни празните места.

Описание на теста

С онлайн теста по литература за 12. клас "Анализ на стихотворението "Ний". Христо Смирненски" ще упражниш анализирането и тълкуването на стихотворението "Ний" на Смирненски. В поезията на Ведбал творбите могат да се разделят на две групи - едните имат революционно значение, а другите описват нерадостното съществуване в големия град. Припомни си към коя група спада стихотворението"Ний", към какво насочва заглавието му и кой е основният проблем разглеждан в текста. Учи се, упражнявай се и защити висока оценка в час по литература!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се