new-logo

Тест: Анализ на стихотворението „Вяра”. Никола Вапцаров

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Към кой цикъл принадлежи стихотворението "Вяра" на Вапцаров?
2
Със стихотворението "Вяра" започва цялата стихосбирка "Моторни песни" на Вапцаров.
3
В стихотворението "Вяра" се срещат основните проблеми на Вапцаровата поезия.
4
Стихотворението "Вяра" е изградено от дванадесет строфи.
5
Първите пет строфи на стихотворението "Вяра" показват връзката на човека с вярата, а вторите пет - на човека с живота.
6
Кой от посочените проблеми не се разглежда в стихотворението "Вяра" на Вапцаров?
7
Посочи верните отговори.
  • Като каква е видяна вярата в едноименното стихотворение на Вапцаров?
8
Акцентът в стихотворението "Вяра" на Вапцаров е поставен върху двубоя с:
9
На кое Вапцарово стихотворение принадлежат стиховете
  • "За него - Живота -
  • направил бих всичко."?
10
Финалът на стихотворението "Вяра" на Вапцаров звучи оптимистично.
11
Значимостта на вярата на човека в едноименното Вапцарово стихотворение е представена посредством реторичния въпрос:
12
В стихотворението "Вяра" на Вапцаров светът е видян като:
13
Попълни празните места.
14
Подреди стиховете.
15
Довърши изречението.
  • Стихът на Вапцаров е...

Описание на теста

С онлайн теста по литература за 12. клас "Анализ на стихотворението „Вяра”. Никола Вапцаров" ще упражниш наученото за творбата на поета. Стихотворението "Вяра" е написано, за да послужи като въвеждаща творба на стихосбирката "Моторни песни" и съдържа в себе си основните проблеми на Вапцаровото творчество. Вярата е изведена като свръхценност и нейното отнемане е равносилно на смърт. Финалът на творбата звучи оптимистично заради вярата в бъдещия хармоничен живот. Провери какво още знаеш за творбата, упражнявай се и покажи отлични знания в час!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се