Упражнение: Анализ на стихотворението "Стаята". Атанас Далчев


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 12. клас "Анализ на стихотворението "Стаята". Атанас Далчев" ще провериш наученото от онлайн урока и ще се упражниш, за да затвърдиш знанията си. В стихотворенията на Далчев най-често се появяват образите на огледалото, вратата, прозореца, часовника, времето... Вещите са останали от някогашните обитатели на стаята, определена като печална заради липсата на живот в нея. Тишината е тягостна, а времето усеща своята ненужност... Провери какво още знаеш за стихотворението "Стаята", упражни се, учи и защити отлична оценка в час!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. "Прозорец" е дебютната стихосбирка на Атанас Далчев.
5т. 2. Употребата на членната морфема "-та" в заглавието на стихотворението "Стаята" означава, че е представена конкретна стая.
5т. 3. Стихотворенията на Далчев имат за заглавия наименованията на конкретни животни.
5т. 4. Тягостното усещане в цялата творба се задава от липсата на човешко присъствие.
5т. 5. Вещите в поезията на Далчев са застинали, но изпълняват своята функция.
6т. 6. Посочи верните отговори.
  • Внушението за изолирано пространство в стихотворението "Стаята" е постигнато посредством:
6т. 7. Постави подходящите думи в празните полета.
  • тягостна, отегчителна, неспособност, ненужност, времето, писателят
6т. 8. Посочи верните отговори. Посредством кои стихове е представена стаята като пространство, лишено от обитатели?
6т. 9. Единствената препратка към живота и надеждата в стихотворението "Стаята" на Далчев се явяват:
6т. 10. Посочи верните отговори.
  • Знак за какво е огледалото в стихотворението "Стаята" на Атанас Далчев?
6т. 11. Единствен обитател на стаята в едноименното стихотворение на Далчев се явява:
6т. 12. Вратата на стаята в едноименната творба на Далчев се явява граница между:
11т. 13. Попълни празните места.
11т. 14. Довърши стиховете.
  • "...и в неговия чер ковчег
  • лежат умрели
11т. 15. Попълни празните места.  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!