Упражнение: Фигури и тропи. Всичко най-важно


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 12. клас "Фигури и тропи. Всичко най-важно." ще си припомниш това, което е било изучавано за фигурите и тропите през изминалите години. Ще затвърдиш знанията си за алегорията, алюзията, епитета... Ще се научиш да различаваш синекоха от метонимия, анафора от епифора,  ще си припомниш какво е анжамбман и апосиопеза, оксиморон и антитеза. Учи се, упражнявай се и бъди сред първите по успех в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Алегорията се среща най-често в басните.
5т. 2. Епитетът е художествено определение.
5т. 3. Всеки въпрос, който изисква отговор, се нарича риторичен.
5т. 4. Хиперболата е преувеличение.
5т. 5. Употребата на думи и изрази в преносен смисъл въз основа на сходство или аналогия се нарича:
6т. 6. Алюзията представлява:
6т. 7. Постави думите на правилните им места.
  • метонимия, синекдоха
6т. 8. Повторението в началото на стиха се нарича:
6т. 9. Оксиморон е:
6т. 10. Каква фигура образуват подчертаните думи?
  • "До тази тъмна градска улица.
  • Свети на тази тъмна градска улица"
6т. 11. Пример за коя фигура откривате в цитата?
  • "Тук първи път чух възглас:- Престани
  • да вярваш и да дириш - забранен е
  • на любовта плодът - и в зли страни мечтите
  • ти навек ще бъдат пленни."
6т. 12. Постави думите по местата им.
  • значение, формата, фигурата, знание, тропите, мисъл, похватите, умисъл
11т. 13. Довърши изречението.
  • Иносказание е другото име на...
11т. 14. Попълни празните места.
11т. 15. Свържи понятията със значенията им.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!