Упражнение: Естетическият контекст на кръга "Стрелец"


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 12. клас "Естетическият контекст на кръга "Стрелец" ще упражниш знанията си относно кръга "Стрелец" и възгледите на участниците в него. За разлика от кръга "Мисъл" кръгът "Стрелец" обединява поети, писатели и критици, което създава предпоставка за многообразието от гледни точки в него. Първостепенна задача на интелектуалците в кръга е да съхранят българското културно богатство. Направи упражнението и провери какво още знаеш за творците от кръга "Стрелец" и техните стремежи! Покажи високи знания в час и защити отлична оценка по литература!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Атанас Далчев дебютира като символист.
5т. 2. Кръгът "Стрелец" носи името на стихосбирката "Стрелец" на Димитър Пантелеев.
5т. 3. Представителите на кръга "Стрелец" не настояват, че родното трябва да се познава.
5т. 4. Авторите от кръга "Стрелец" заявяват своите позиции по страниците на вестниците "Извор" и "Стрелец".
5т. 5. Представителите на кръга "Стрелец" не одобряват символистичната поезия.
6т. 6. Посочи верните отговори.
  • Кръгът "Стрелец" има две печатни издания. Кои са те?
6т. 7. Как се казва статията, която Атанас Далчев написва заедно с Димитър Пантелеев, обявявайки война на символистичната поезия?
6т. 8. Посочи неверния отговор.
  • Публикации на преводите на кои чуждестранни автори прави кръгът "Стрелец", за да се запознае българският читател с чуждите образци в литературата?
6т. 9. Посочи неверния отговор.
  • Представители на кръга "Стрелец" са:
6т. 10. Постави подходящите думи.
  • поезията, културата, миналото, символизма
6т. 11. Творците от кръга "Стрелец" стигат до идеята, че трябва да съхранят:
6т. 12. Под какво заглавие са съхранени размислите на Далчев за поезията, превода и изкуството?
11т. 13. Довърши изречението.
  • Представителите на кръга "Стрелец" се борят културният живот на българите да е съизмерим с европейския, а чуждата и нашата култура да са...
11т. 14. Свържи правилно.
11т. 15. Попълни празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!