new-logo

Тест: Как да интерпретираме епическа творба? Подготовка за 41 въпрос на матурата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Интерпретативното съчинение представлява:
2
В аргументативния текст има твърдения, които не е необходимо да се доказват.
3
Посочи неверния отговор.
  • Интерпретативното съчинение се състои от:
4
Увод е:
5
В увода е важно да се разкаже накратко биографията на автора.
6
В увода трябва да се съдържа лична оценка.
7
Основното твърдение, което ще бъде доказвано в интерпретативното съчинение се нарича:
8
Какво изразява тезата в агрументативния текст?
9
Избери подходящите думи и ги постави в празните места.
  • тезата, теорията, твърдението, проблема, примерите, фактите
10
Заключението е последната част от текста, в която се обобщава вече казаното.
11
Изложението трябва да е оформено:
12
Текстът, върху който се пише интерпретативно съчинение, трябва да:
13
Попълни празните места.
14
Довърши изречението.
  • В интерпретативното съчинение текстът трябва да има логическа...
15
Довърши изречението.
  • Тезата в интерпретативното съчинение трябва да е стегната и в нея да няма...

Описание на теста

С онлайн теста по литература за 12. клас "Как да интерпретираме епическа творба? Подготовка за 41 въпрос на матурата" ще си припомниш наученото за този вид аргументативен текст. Интерпретативното съчинение представлява аргументативен текст, състоящ се от увод, теза, доказателствена част и заключение. Текстът, върху който се пише, трябва да бъде тълкуван, а не преразказван, както и да има логическа последователност. Тезата изразява разбиранията на пишещия по проблема. Тя трябва да бъде доказана в изложението. Провери какво още знаеш, упражни се и покажи отлични умения за писане на аргументативен текст!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се