logo

Тест: Теми, проблеми и мотиви в стихотворението "Вяра”. Никола Вапцаров

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Стихотворението "Вяра" от Никола Вапцаров е поставено на първо място в единствената стихосбирка на поета "Моторни песни". Това е творба с програмен характер.
2
Творчеството на Никола Вапцаров, създадено през 30-те и 40-те години на ХХ век, се характеризира със следните особености:
3
Лирическият Аз от стихотворението "Вяра" на Никола Вапцаров е привърженик на следните идеи:
4
Лирическият Аз от стихотворението "Вяра" на Н. Вапцаров представя своя живот още в началните стихове на творбата:
5
"С живота под вежди/се гледаме строго/и боря се с него,/доколкото мога." ("Вяра" - Н. Вапцаров)
  • С тези стихове е въведен един от основните мотиви в поезията на Н. Вапцаров. Кой е този мотив?
6
Как в стихотворението на Никола Вапцаров "Вяра" е представена борбата на лирическия Аз?
7
Свържи правилно.
8
"Да кажем, сега ми окачат/въжето/и питат:/"Как, искаш ли час да живееш?" ("Вяра" - Н. Вапцаров)
  • Какъв смисъл е вложен в образа на въжето?
9
На какво е готов лирическият Аз от стихотворението "Вяра" (Н. Вапцаров) в името на Живота?
10
Какъв човек е лирическият Аз от стихотворението "Вяра" на Н. Вапцаров?
11
Кой е основният мотив във втората смислова част на стихотворението "Вяра" от Н. Вапцаров?
12
Посочи ГРЕШНИЯ отговор.
  • Във втората смислова част на стихотворението "Вяра" е представена картина на поражение за лирическия Аз. Каква е причината за това поражение и в какво се изразява то?
13
Напиши липсващата дума.
14
Напиши липсващите думи.
15
Напиши липсващата дума.

Описание на теста

С помощта на този онлайн тест по литература за 12. клас ще затвърдиш уменията си да анализираш лирически текст - в случая ще анализираш стихотворението "Вяра" на Никола Впацаров! Знаеш ли кои са темите, проблемите и мотивите, намерили място в тази творба? Как е интерпретиран мотивът за вярата в това Вапцарово стихотворение? Защо вярата е толкова важна за лирическия герой? Отговори на тези и на другите въпроси от теста, попълни пропуските си и се представи отлично в часа по литература в училище! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се