logo

Тест: Природата на Земята. Води. Почви. Природни зони. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Водите на Световния океан заемат най-голяма част от:
2
Приливите и отливите:
3
Кой от изброените видове водни обекти НЕ е част от водите на сушата?
4
При еднакво съчетание между климат, скали, релеф и растителност се образуват почви със сходни свойства.
  • Как се наричат тези почви?
5
Обликът на природните зони се определя от:
6
Каква информация можеш да получиш от хидрограмата?
7
Подреди в правилната последователност - от юг на север, природните зони в Северното полукълбо.
8
В кой от посочените отговори са изброени най-разпространените почвени типове на Земята?
9
Кои движения на океанската и морска вода влияят на климата по крайбрежията?
10
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Ключови думи: речна система, естуар, вододел, устие, извор, водосборен басейн, делта
12
Свържи понятията с техните определения.
13
Коя характеристика се отнася за природната зона, обозначена с цифра 1 на картата?
14
Кое от изображенията НЕ се отнася за зоната на полярните пустини?
15
Кои са природните зони, обозначени с цифри на картата?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 5. клас ще провериш усвоените знания за това какво представлява Световният океан, кои са водите на сушата, какви типове почви има и кои са основните природни зони на Земята. Ще отговаряш на въпроси за свойствата и движението на водата в океаните и моретата, за най-разпространените почвени типове, за особеностите на природните зони. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се