new-logo

Тест: Политическа карта на света

Тест

С онлайн теста "Политическа карта на света" по география за 5. клас ще проверите знанията си за съвременната политическа карта на света. Ще отговаряте на въпроси за видовете държави по форма на управление, както и по държавно устройство. Ще разберете дали сте усвоили понатията  политическа карта, република, монархия, унитарна и федеративна държава. Ще разпознавате по описание най-важните международни организации. Ще имате възможността да разпознаете европейски държави, членуващи в ЕС, чието местоположение е посочено на контурна карта. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Политическото обединение на хора, живеещи на определена територия, се нарича:
2
Какво се изобразява на политическата карта?
3
Според формата си на управление държавите се делят на:
4
Държавните органи на управление са:
5
Кое от изброените НЕ е част от държавната територия?
6
За кой от държавните органи на управление се отнася описанието?
  • Провежда вътрешната политика, следи за спазването на законите, осигурява отбраната на страната.
7
Кое от изброените НЕ е държавен символ?
8
Подредете изброените държави по големината на територията им като започнете от най-голямата.
9
Кои от изброените са подорганизации на ООН?
10
Попълни пропуските в текста, като използваш думите: федеративни и унитарни.
11
Коя от изброените организации е военна?
12
Кое твърдение за монархията НЕ е вярно?
13
Свържете описанието на международната организация с нейния символ.
14
Кое твърдение за България НЕ е вярно?
15
На картата на държавите-членки на ЕС с цифри са обозначени някои от тях. Свържете цифрата с името на държавата.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (134)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се