logo

Тест: Политическа карта на света

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Политическото обединение на хора, живеещи на определена територия, се нарича:
2
Как се нарича картата, на която се изобразяват държавите с техните територии, граници, столици и по-големи градове?
3
Според формата си на управление държавите се делят на:
4
Избери дадените държавни органи на управление.
5
Кое от изброените НЕ е част от държавната територия?
6
За кой от държавните органи на управление се отнася описанието?
  • Провежда вътрешната политика; следи за спазването на законите; осигурява отбраната на страната.
7
Кое от изброените НЕ е държавен символ?
8
Подреди изброените държави по вид на географското им положение в реда:
  1. с излаз на море,
  2. вътрешноконтинентална,
  3. полуостровна,
  4. островна.
9
Кои от изброените са подорганизации на ООН?
10
Попълни пропуските в текста, като използваш думите:
  • федеративни и унитарни.
11
Коя от изброените организации е военна?
12
Кое твърдение за монархията НЕ е вярно?
13
Свържи описанието на международната организация с нейния символ.
14
Кое твърдение за България НЕ е вярно?
15
На картата, на която виждаш държавите-членки на ЕС, някои от тях са обозначени с цифри.
  • Свържи цифрата с името на държавата.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 5. клас ще провериш знанията си за съвременната политическа карта на света. Ще отговаряш на въпроси за видовете държави по форма на управление, както и по държавно устройство. Ще разбереш дали можеш да боравиш с понятията политическа карта, република, монархия, унитарна и федеративна държава. Ще разпознаваш по описание най-важните международни организации. Ще имаш възможността да разпознаваш европейски държави, членуващи в ЕС, чието местоположение е посочено на контурна карта. Направи теста, попълни пропуските си и си помогни, за да имаш отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се