logo

Тест: Почви, растителен и животински свят

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от изброените почвени типове се отличава с най-голямо плодородие?
2
От какво се образува органичната съставка на почвата?
3
Почвите се променят в зависимост от:
4
При еднакво съчетание на климат, скали, релеф и растителност се образуват почви със сходни свойства, които се наричат почвени типове.
5
Как се нарича обвивката на земята, включваща живите организми в хидросферата, педосферата, атмосферата и литосферата?
6
Кой от посочените елементи НЕ е част от растителната покривка на Земята?
7
Свържи понятието с неговото определение.
8
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Ключови думи: савани, увеличават, тропичния, умерения, намаляват, степи, лянос
9
Подреди почвените типове така, както са разположени от Екватора към Северния полюс. Започни с типа, който е най-близо до Екватора.
  • Използвай изображението, за да се ориентираш.
10
Свържи двете части на изречението така, че да се получи вярно твърдение.
11
В кое от изреченията е допусната грешка?
  • Човешката дейност е свързана с някои негативни последици за природната среда. (1)
  • Забраната на лова и опазването на различни видове в резервати са важни мерки, които целят запазването на природното разнообразие. (2)
  • Изсичането на горите води до промяна на климата и замърсяване на въздуха. (3)
  • Червената книга е важен документ, който се спазва от държавите по тяхно желание. (4)
12
Попълни пропуските в текста.
  • Ключови думи: се запазва, ширина, се променя, височина, дължина, низина
13
Представи си, че слизаш по склона на висока планина. Какви растителни пояси ще прекосиш, докато се спускаш по склона на планината?
14
Защо в полярните области на Земята няма почви?
15
Попълни пропуските в текста. Основните понятия, които трябва да напишеш, са обяснени с тяхното значение.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 5. клас ще провериш знанията си за почвите на Земята, както и за основните растителни типове и животински видове, които я населяват. Ще отговаряш на въпроси за същността на понятията "растителна покривка" и "животински свят"; за условията и факторите, които влияят върху разпространението на растенията и животните; за значението на живите организми. Ще демонстрираш знания за видовете растения и животни, обитаващи различните климатични пояси. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се