new-logo

Тест: Почви, растителен и животински свят

Тест

С онлайн теста "Почви, растителен и животински свят" по география за 5. клас ще проверите знанията си за основните растителни типове и животински видове. Ще отговаряте на въпроси за същността на понятията "растителна покривка" и "животински свят"; за условията и факторите, които влияят върху разпространението на растенията и животните; за значението на живите организми. Ще демонстрирате знания за видовете растения и животни, обитаващи различните климатични пояси. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Повърхностният рохкав слой на сушата, съдържащ хранителни вещества за растенията, се нарича:
2
Как се нарича прекъсната обвивка на Земята, която е изградена от почвите?
3
Почвите се променят в зависимост от:
4
При еднакво съчетание на климат, скали, релеф и растителност се образуват почви със сходни свойства, които се наричат:
5
Кои от изброените са почвообразуващи фактори?
6
Кой от посочените елементи НЕ е част от растителната покривка на Земята?
7
Почвата се състои от:
8
Кои растителни видове са характерни за областите, които са оцветени в зелено на картата?
9
В коя подточка почвените типове са правилно подредени от Екватора към полюсите?
10
Свържете двете части на изречението така, че да се получи вярно твърдение.
11
Вярно ли е твърдението: Човекът увеличава плодородието на почвите, но понякога ги замърсява и унищожава?
12
Свържете двете части на изречението, така че да се получи вярно твърдение.
13
Представете си, че изкачвате висока планина. Подредете в правилната последователност начина на редуване на растенията.
14
Защо в полярните области на Земята няма почви?
15
Попълни пропуските в текста. Основните понятия, които трябва да напишеш са обяснени с тяхното значение.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (141)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се