logo

Тест: Стопанство

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Стопанството е съвкупност от всички дейности, свързани с производството и потреблението на:
2
Факторите, от които зависи развитието на стопанството, биват:
3
Кое НЕ е елемент на стопанството?
4
Съвкупността от дейности, които водят до производството на определен продукт, се нарича:
5
Вярно ли е, че в стопанството на всяка една страна се формират четири стопански сектора?
6
Кой от посочените стопански отрасли НЕ се включва в третичния сектор?
7
Кое от изброените неща НЕ е услуга?
8
Кой фактор за развитие на стопанството отговаря на характеристиката?
  • Чрез открития и усъвършенствания може да се произвежда повече и за по-кратко време. 
9
Кое от изброените твърдения за пазарното стопанство е грешно?
10
Кои стопански фактори оказват най-силно влияние върху добива на полезни изкопаеми, на дървесина, на отглеждането на животни и земеделски растения?
11
Коя от изброените държави НЕ е силно развита в икономическо отношение?
12
Попълни пропуските в текста.Използвай само подходящите ключови думи.
  • стопанска дейност, стопанство, национално, регионално, световно, пазар
13
Свържи понятията с тяхното значение.
14
Към кои фактори се отнасят посочените особености и дейности?
15
Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста  по география за 5. клас ще провериш знанията си за същността на стопанството и факторите, които влияят на неговото развитие. Ще провериш дали си усвоил понятията: стока, цена, пазар. Ще разпознаваш фактори, влияещи на развитието на стопанството по описание. Ще разсъждаваш как влияят те на видовете стопанска дейност на хората. Направи теста, попълнете пропуските си и се подготви за  отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (154)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се