logo

Тест: Географско положение на Африка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Спрямо Екватора, Африка е разположена в:
2
Можеш да си преведеш името на континента Африка като "земя без...:
3
Бреговата линия на Африка е:
4
Най–големият остров, който се отнася  към континента Африка е:
5
Кой от изследователите е свързан с опознаването на природата на континента Африка?
6
Африка е единственият континент на Земята, който се пресича от:
7
Попълни пропуските в текста. Използвай най - подходящите от ключовите думи.
  • ключови думи: Европа, трето, двадесет, Азия, тридесет, второ
8
Свържи така, че да се получи вярно географско твърдение за крайните точки на континента Африка!
9
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Средиземно, Черно, Червено, Суецки канал, протока Гибралтар
10
Подреди в правилната последователност характеристиката на географското положение на Африка!
11
Свържи частите на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
12
Избери от ключовите думи израз, с който да довършиш правилно твърдението: Географското положение на континента Африка се отразява върху...
  • ключови думи: особеностите на полезните изкопаеми, уникалността на природата, релефа на земната повърхност
13
Корабокрушушенец успял да се спаси от потъващ кораб. Изпратил писмо в бутилка със следния текст:
  • Помогнете! Корабът ни се разби в скала на 37 º20’ с.ш. и 9º51’ и.д. Моля, намерете ме!
  • Къде трябва да го търси спасителен екип?
14
На картата с цифри са обозначени някои обекти от бреговата линия и границите на Африка. Свържи цифрата с името на обекта.
15
Кои географски обекти са обозначени с цифри на картата? Свържи така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста   по география за  5. клас ще провериш дали знаеш как се определя географско положение на континент и в каква последователност трябва да се направи. Ще отговаряш на въпроси за бреговата линия на Африка, и ще разпознаваш обекти, свързани с нея. Ще демонстрираш знания за откривателите и изследователите на горещия континент. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (290)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се