logo

Тест: Природни зони на Земята. Как описваме природните зони?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Широки ивици от сушата със сходни климат, води, почви, растителност и животински свят се наричат:
2
Имената и обликът на природните зони се определя от характера на преобладаващата:
3
Коя от посочените зони НЕ е основна?
4
Кое от изброените НЕ е компонент на природната среда?
5
В коя природна зона няма растителност и обликът й се определя от скалите?
6
Главната причина за промяната на природните зони от Екватора към полюсите е:
7
Подредете в правилната последователност природните зони от полюсите към Екватора.
8
Защо природните зони се променят не само по географска ширина, а и по надморска височина?
9
На картата с цифри са обозначени основните природни зони на Земята. Свържете цифрата с името на зоната.
10
При характеризиране на природна зона се спазва определена последователност. Свържете частите на характеристиката с поредността им.
11
Кое от изброените НЕ е причината слънчевата светлина и топлина да НЕ достигат равномерно до земната повърхност?
12
Кое от изброените действия на човека НЕ води до изменение на природните зони?
13
В Южното полукълбо не е образувана природната зона на горите в умерения пояс. Коя от изброените причини е допринесла за това?
14
Подредете в правилния ред характеристиката на зоната на тропичните пустини.
15
Как си представяте пейзажите на природните зони? Свържете снимката с името на зоната.

Описание на теста

С онлайн теста  по география за 5. клас ще провериш знанията си за същността на природните зони и причините, които правят природата толкова разнообразна. Ще упражниш умението за описване на природна зона, което е много важно. Ще отговаряш на въпроси за причините за образуването на природните зони, за връзките между природните компоненти в природните зони, за това кой формира облика на зоната. Ще подредиш алгоритъма за характеризиране на зона. Ще разпознаваш зоните по снимки. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (164)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се