logo

Тест: Форми на релефа. Вдлъбнати форми на релефа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Формите на релефа биват:
2
Коя от изброените форми на релефа се отнася към вдлъбнатите?
3
За коя вдлъбната земна форма се отнася описанието: Тя е понижена част на земната повърхност, на която най-ниските части са разположени под морското равнище.
  • ключови думи: речна долина, депресия, котловина
4
Вярно ли е твърдението, че абсолютната височина се определя спрямо средното равнище на Световния океан?
5
На каква надморска височина се намира фарът?
6
Защо абсолютната височина на релефните форми се измерва от морското равнище?
7
Иван пресметнал с колко метра е по-висок връх Мусала от връх Вихрен. Казал на съучениците си, че е така е отчел относителната височина между тях. Прав ли е?
8
Попълни пропуските в текста. Използвай ключовите думи, но не всички са подходящи, затова внимавай.
  • изпъкнали, вдлъбнати, Стара, реките, моретата, пролом, ждрело, Рила
9
Кои от изброените твърдения за релефните форми НЕ са верни?
10
Прочети внимателно описанието. Намирам се в едно поле, разположено между Стара планина на север и Средна гора на юг. На запад то е преградено с планинско възвишение, наречено Стражата, а на изток преградата е планското възвишение Межденик. Каква е формата на релефа, описана в текста?
  • ключови думи: речна долина, равнина, хълм, котловина, депресия
11
Прочетох, че Прикаспийската низина има надморска височина (-28). Как се нарича такава земна форма с отрицателна надморска височина?
  • Отговори само с една дума.
12
Относителната височина между двата върха на планината е:
13
Попълни пропуските в текста, като използваш уменията си за четене на географска карта. Ако трябва да попълниш абсолютна или относителна височина, използвай само цифри.
14
Подреди в правилната последователност характеристиките на планината Сакар.
15
Свържи имената на релефните форми с техния вид.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 5. клас ще провериш знанията си за вдлъбнатите форми на релефа: котловина, долина и депресия. Ще се увериш, че знаеш какво е абсолютна и относителна височина, и ще приложиш знанията си на практика, определяйки и изчислявайки височини. Направи теста, попълни пропуските си и се подготви за отличини оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се