logo

Тест: Природни зони на Земята. Горите в умерения пояс

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се наричат редуващите се от Екватора към полюсите ивици с различни природни условия?
2
Как се нарича горският пояс в Северното полукълбо, представен от иглолистни дървета?
3
Коя цифра на картата посочва местоположението на широколистните гори в умерения климатичен пояс?
4
Кои са основните стопански дейности, с които се занимават хората, населяващи тайгата?
5
Коя особеност НЕ се отнася за растителността в тайгата?
6
Коя е основната причина зоната на иглолистните гори да не е разпространена в Южното полукълбо? За да отговорш вярно разгледай внимателно картата на климатичните пояси на Земята.
7
Открий и редактирай грешките в текста. За географското разпространение на растителността най-важно значение има почвата. В южните части на умерения климатичен пояс виреят високи, но редки гори. В северната част на пояса горите са широколистни. По-благоприятни са условията за живот в тайгата.
  • ключови думи: зоната на иглолистните гори, водите, широколистни, зоната на широколистните гори, климатът, иглолистни
8
Защо в широколистните гори животинският свят е по-богат и разнообразен, отколкото в тайгата?
9
Попълни пропуските в текста като използваш подходящите ключови думи.
  • пролетта, равнинно-хълмист, умерен, сурова,тропичен, малко, мека,есента, голямо, равнинен и низинен
10
За коя природна зона се отнася следният текст: Намираме се в най-големият горски пояс на Земята. Тук зимата започва още в началото на септември и продължава почти до месец май. Тя е много студена. През тази гора минават дълги дълги реки, замръзващи през студената зима, образувани са много езера и блата.
  • ключови думи: зоната на тайгата, зоната на иглолистните гори, зоната на широколистните гори, зоната на смесените гори
11
Помогни на животните да си отидат вкъщи. Свържи името на животното с изображението на гората, която обитава.
12
Свържи имената на дърветата с природната зона за която са характерни.
13
Кои изображения НЕ се отнасят за зоната на широколистните гори?
14
Кое изображение НЕ се отнася за зоната на иглолистните гори?
15
Свържи твърденията с природната зона за която се отнасят.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 5. клас на тема „Природни зони на Земята“ ще провериш знанията си за следващите две основни природни зони – горите в умерения пояс и полярните пустини. Ще можеш да демонстрираш, че знаеш защо в умерения климатичен пояс се формират два горски пояса. Ще отговаряш на въпроси за особеностите на природата, приспособленията на растенията и животните в широколистните гори, тайгата, Арктика и Антарктида. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се