logo

Тест: Водите на сушата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво представлява хидросферата?
2
Води на сушата НЕ са:
3
За кой воден обект се отнася следното: "Постоянен поток, течащ в удълбана от него форма на релефа. Води началото си от извор, ледник или езеро".
4
Вдлъбнати форми на сушата, запълнени със сладка или солена вода, се наричат:
5
Графично изображение, на което представяме промените на водното количество на реката по месеци, се нарича:
6
Кой процес е показан на схемата?
7
Изображението, което виждаш е на:
8
Свържи понятията с техните определения.
9
"Водосборен басейн" означава:
10
При какви условия и на какви места се образуват ледници?
11
Попълни пропуските в текста, като ползвате част от дадените думи:
  • отточно, ледниково, Каспийско море, язовир, безотточно, Мъртво море
12
Свържи изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
13
Кои елементи на реката и речната система са посочени с цифри?
14
Каква информация НЕ можем да получим от хидрограмата?
15
Река Марица е най-дългата на Балканския полуостров. Тя извира от Рила и се влива в Егейско море. По пътя си в България събира водите на над 100 притока. Извиращата от Стара планина р. Стряма, извиращата от Средна гора р. Тополница, извиращите от Родопите Въча и Чепеларска река са сред най-големите ѝ притоци. 
  • Напиши имената на левите притоци на р. Марица.
  • За твое улеснение ги запиши: на един ред, свързани със съюза ''и'', без препинателни знаци и в реда, в който са написани в текста. 

Описание на теста

С онлайн теста по география за 5. клас ще провериш знанията си за реките, езерата, блатата, ледниците и подпочвените води, които са водите на сушата. Ще провериш  дали знаеш същността на понятията извор, устие,речна мрежа, водосборен басейн, хидрограма и др. Ще демонстрираш знания за връзките, които съществуват между водите в отделните геосфери. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (247)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се