logo

Тест: Строеж на Земята. Всичко най-важно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението, че Земята, както и останалите планети, е образувана от газово-прахов облак?
2
Земята е съставена от слоеве и обвивки. Кои са трите слоя, които съставят вътрешния строеж на Земята? При отговор изпиши слоевете така, както са подредени от вътрешността на Земята към нейната повърхност.
  • ключови думи: почва, земна мантия, хидросфера, земна кора, литосфера, земно ядро, биосфера
3
Веществата, изграждащи вътрешността на Земята са в различни агрегатни състояния. В коя част от строежа на Земята земното вещество е в твърдо и в разтопено състояние?
4
Коя от външните обвивки на Земята е прекъсната?
5
Непрекъснатото движение на водата между земята и въздуха, чрез което се осъществява връзката между живата и неживата природа, се нарича
  • ключови думи: движение на водата, кръговрат на водата, течение на водата, придвижване на водата
6
Кое от твърденията за външните земни обвивки е вярно?
7
Коя от външните обвивки на Земята включва всички живи организми и средата им на обитаване?
8
За кой слой на Земята се отнася следното описание?
  • „Състои се от две части – вътрешна и външна. Температурата му е над 4000ºС. Налягането е огромно и поради това в най-вътрешната му част веществата са в твърдо състояние.“
9
В резултат от взаимодействието между хидросферата, атмосферата, литосферата и биосферата се образува:
10
Попълни пропуските в текста, като използваш думите. Внимавай, защото не всички имат място в текста!
  • земната кора, литосферата, континентите, океаните, почвите, планините
11
Кое от изброените твърдения НЕ се отнася за хидросферата?
12
Свържи външните обвивки с техните съставни части.
13
Кои части от вътрешния строеж на Земята са обозначени с цифрите?
14
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
15
Кои външни обвивки са обозначени с цифри на схемата?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 5. клас ще разбереш дали днешното пътешествие до центъра на Земята и високо в небесата е било ползотворно. Знаеш ли вече какво представляват ядрото, мантията и земната кора?  Разграничаваш ли вътрешните от външните обвивки на Земята? Научи ли от какво се състоят атмосферата, хидросферата, биосферата? А разбра ли какво е географска обвивка? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се