new-logo

Тест: Полезни изкопаеми. Изкопаеми горива

Тест

С онлайн теста "Полезни изкопаеми. Изкопаеми горива" по география за 5. клас ще проверите знанията си за полезните изкопаеми. Ще разберете дали знаете основните видове полезни изкопаеми. Ще разпознавате изкопаемите горива, по определение и с условните им знаци. Ще демонстрирате знания за важността на полезните изкопеми, за приложението им в стопанската дейност на човека, за тяхната ограниченост и значение. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При­род­ните об­ра­зу­ва­ния или ве­щес­т­ва, ко­и­то се използват от чо­ве­ка в ес­тес­т­ве­ния им вид или след пре­ра­бот­ка, се наричат:
2
Полезните изкопаеми биват:
3
Вярно ли е твърдението, че използването на горивни полезни изкопаеми не води до създаване на екологични проблеми?
4
Образуването на въглищата е свързано с:  
5
Кое от посочените полезни изкопаеми НЕ е гориво?
6
Бензин, горива, пластмаси се произвеждат от:
7
Разпознай условния знак на полезното изкопаемо, което се изгаря в ТЕЦ, за да се получи електроенергия.
8
Къде са най-големите запаси на природен газ?
9
Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
10
Попълнете пропуските в текста!
11
Един от условните знаци на картата е обозначен и ограден. Това е условният знак на:
12
Възможно ли е съвременният човек да живее спокойно и да извършва различни стопански дейности без наличието на полезните изкопаеми?
13
Кои полезни изкопаеми са се образували при затрупване с утайки на горска растителност и морски организими?
14
Полезните изкопаеми са ценни суровини за различни производства. Свържете полезното изкопаемо с продукта, който се получава след неговата преработка:
15
Свържете цифрата на условния знак с името на полезното изкопаемо.  

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (86)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се