logo

Тест: Полезни изкопаеми. Изкопаеми горива

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При­род­ните об­ра­зу­ва­ния или ве­щес­т­ва, ко­и­то се използват от чо­ве­ка в ес­тес­т­ве­ния им вид или след пре­ра­бот­ка, се наричат:
2
Полезните изкопаеми биват:
3
Вярно ли е твърдението, че използването на горивни полезни изкопаеми не води до създаване на екологични проблеми?
4
Образуването на въглищата е свързано с:
5
Кое от посочените полезни изкопаеми НЕ е гориво?
6
Бензин, горива, пластмаси се произвеждат от:
7
Разпознай условния знак на полезното изкопаемо, което се изгаря в ТЕЦ, за да се получи електроенергия.
8
Къде са най-големите запаси на природен газ?
9
Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
10
Попълнете пропуските в текста! Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: много, нефтопроповоди, природен, газопроводи, малко
11
Един от условните знаци на картата е обозначен и ограден. Това е условният знак на:
12
Възможно ли е съвременният човек да живее спокойно и да извършва различни стопански дейности без наличието на полезните изкопаеми?
13
Кои полезни изкопаеми са се образували при затрупване с утайки на горска растителност и морски организими?
14
Полезните изкопаеми са ценни суровини за различни производства. Свържи полезното изкопаемо с продукта, който се получава след неговата преработка:
15
Свържи цифрата на условния знак с името на полезното изкопаемо.

Описание на теста

С онлайн теста  по география за 5. клас ще провериш знанията си за полезните изкопаеми. Ще разбереш дали познаваш основните видове полезни изкопаеми. Ще разпознаваш изкопаемите горива, по определение и с условните им знаци. Ще демонстрираш знания за важността на полезните изкопеми, за приложението им в стопанската дейност на човека, за тяхната ограниченост и значение. Направеи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (139)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се