logo

Тест: Природата на Земята. Релеф и полезни изкопаеми. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Релефът представлява:
2
Кое от изброените природни явления е резултат от външните земни сили?
3
От какво са предизвикани вътрешните земни сили?
4
Какви видове скали според начина на образуване изграждат земната кора?
5
Минералните образувания в земната кора, които човекът използва в стопанската си дейност, се наричат:
6
Изпъкнали, равнинни и вдлъбнати са:
7
Вярно ли е твърдението, че полезните изкопаеми са изчерпаем и възобновим природен ресурс?
8
В коя двойка "полезно изкопаемо - вид полезно изкопаемо" има несъответствие?
9
Коя от представените двойки описание – форма на релефа НЕ е вярна?
10
Попълни пропуските в текста, като използваш подходящите ключови думи и изрази.
  • ключови думи: 2000, хълмовете, зеления, верижни, кафявия, 1000, масивни, платата
11
Свържи формите на релефа със силите, които са ги образували.
12
Свържи изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
13
Кои видове полезни изкопаеми са обозначени с цифри на схемата?
14
Разпознай формите на релефа и свържи правилно.
15
Попълни пропуските в текста, като използваш дадената схема.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 5. клас ще демонстрираш знания за релефа на земната повърхност и видовете земни форми. Ще разбереш дали усвои основни знания за начина, по който се образуват тези форми, силите, които ги създават и връзката между полезните изкоаеми и видовете скали. Направи теста, попълни пропуските си и си заслужи отлична оценка и в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се