logo

Тест: Страни в Африка. Египет

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението, че Египет е държава, чиято територия е част само от един континент?
2
В кой климатичен пояс попада по-голямата част от територията на Египет?
3
Какво животно е изобразено на знамето на Египет?  
4
Кой е най-големият град в Африка и столица на Египет?
5
По-голямата част от населението на Египет живее:
6
Коя от посочените култури НЕ се отглежда в Египет?
7
Кои от твърденията за географското положение и големината на Егепет са верни и кои - грешни? Свържи с "да" или "не" така, че да се получат верни твърдения.
8
Кои от изброените особености на населението на Египет са верни?
9
По форма на управление Египет е полупрезидентска република, а по държавно устройство е федерална държава.
10
Кои твърдения за стопанството на Египет са ГРЕШНИ?
11
В коя подточка е правилно „преведена” от езика на условните знаци географската информация, която виждаш, изписана с текст и условни знаци на снимката?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Ключови думи: Мала Азия, арабска, делтата, северната, североизточната, Синай, ислямска, естуара
13
Подреди в правилна последователност характеристиката на Египет.
14
Разгледай внимателно изображението. Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
15
Кое от изображенията НЕ свързваш с Египет?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 5. клас ще провериш знанията си за  Египет - най-развитата в икономическо отношение страна в Северна Африка. Ще имаш възможността да приложиш на практика последователността за характеризиране на държава. Ще решаваш интересни задачи, с които ще провериш дали си усвоил знания за местоположението на страната, природните й условия и ресурси, за особеностите на населението и стопанството й. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се