logo

Тест: Страни в Африка. Египет

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Африка е континентът с най-много държави. Колко са самостоятелните държави в континента?
2
В коя подточка са данните, отнасящи се за площта и броят на населението на Египет?
3
С коя цифра е обозначена държавата Египет на картата?
4
Кой е най-големият град в Африка и столица на Египет?
5
В коя двойка са комбинирани най-развитите в икономическо отношение страни в Северна и Южна Африка?
6
Коя от посочените култури НЕ се отглежда в Египет?
7
Коя от характеристиките за Египет НЕ е вярна?
8
Трябва да направите характеристика на африканска държава. Коя последователност ще изберете?
9
Кои морета свързва Суецкият канал?
10
Кое от изображенията най-точно илюстрира границите на държавата Египет?
11
В коя подточка е правилно „преведена” от езика на условните знаци географската информация, която виждате изписана с текст и условни знаци на снимката?
12
Коя от характеристиките НЕ се отнася за Египет?
13
Подреди в правилна последователност характеристиката на Египет.
14
Попълни пропуските в текста.
15
За кой климатичен пояс в Египет се отнася климатограмата?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 5. клас ще провериш знанията си за  Египет - най-развитата в икономическо отношение страна в Северна Африка. Ще имаш възможността да приложиш на практика последователността за характеризиране на държава. практика. Ще решаваш интересни задачи, с които ще проверитш дали си усвоили знания за местоположението на страната, природните й условия и ресурси, за особеностите на населението и стопанството й. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (91)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се