new-logo

Тест: Релеф и полезни изкопаеми на Африка

Тест

С онлайн теста "Релеф и полезни изкопаеми на Африка" по география за 5. клас ще проверите знанията си за особеностите на релефа на континента, и за основните форми: Заирска котловина, областта Судан, Сахара, Атласки планини, Източноафриканска планинска земя и др.Ще разпознавате тези форми по географската карта. Ще демонстрирате знания и за типичните полезни изкопаеми и тяхното разпространение. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съвкупността от всички земни форми се нарича:
2
Произходът на Африка се свързва с разпадането на:
3
В зависимост от особеностите на релефа, Африка се поделя на:
4
Кой е най - високият връх в Африка?  
5
По запаси на кой вид полезни изкопаеми Африка е на първо място в света?
6
Кои земеповърхни форми преобладават в Африка?
7
Характеристиката: ”Намира се на юг от Сахара. Релефът е платовиден и котловинен, пресечен от долините на р. Нил и р. Нигер. В нея е езеро, наречено "живото сърце на Африка", се отнася за:
8
Открий в коя двойка "географски обект - природна област" е допусната грешка!
9
Попълни пропуските в текста. Използвай най - подходящите ключови думи. ниска, висока, 750, 780, 570
10
В Сахара и в делтата на р.Нигер са разкрити находища на:
11
Вярно ли е, че континентът Африка е изключително богат на полезни изкопаеми и това е в основата на благоденствието на африканските народи?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи, и картата! Атласки, Драконови, долината на р. Конго, о.Мадагаскар, Южна, Източна
13
На картосхемата са посочени някои от находищата на полезни изкопаеми в Африка. Свържи цифрите, поставени върху условния знак с неговия вид:
14
Свържи цифрата с името на географския обект:  
15
Свържи цифрата с името на географския обект.  

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (147)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се