logo

Тест: Обща характеристика на водите в Африка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изберете понятие, с което да довършите изречението и да се получи вярно твърдение:
  • „Границата между водосборните басейни на реките се нарича …”
2
Кое от изброените НЕ е характерна особеност на водите на континента Африка?
3
По запаси на вода /20 % от световните/, континентът Африка се подрежда сред останалите континенти на:
4
Водите в Африка НЕ се оттичат към:
5
В коя част на Африка речната мрежа е най-гъста?
6
Подредете в правилната последователност алгоритъма за характеризиране на река.
7
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: делта, естуар, устие
8
Защо р. Нил има сложен режим?
9
За коя река в Африка се отнася следното:
  • ”Тя е с най-голям водосборен басейн. Пълноводна е през цялата година. На второ място е по дължина в континента. Извира от Източноафриканската планинска земя.”
10
В един от отговорите има име на географски обект, който е излишен. Открий го.
11
Защо реките, оттичащи се към Индийския океан, са по-къси в сравнение с реките, оттичащи се към Атлантическия океан? 
12
Свържи цифрата от картата с името на хидрографския обект. Ако се затрудниш, припомни си картата в откъса от видеото.
13
Разгледай внимателно хидрограмите на трите африкански реки. Свържи твърденията за техния режим с името на реката.
14
Свържи цифрата от картата с описанието на обекта.
15
Свържи частите на изреченията, така че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн тест " по география за 5. клас ще провериш дали имаш основни познания за водите в Африка. Ще установиш дали си спомняш  правилно съдържанието на понятията вододел, делта, естуар, устие. Ще демонстрираш знания за водите на Африка - главния вододел, отточните и безотточни области, начина, по който се използват водите на континента. Ще локализираш местоположението на реки и езера в континента. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се