new-logo

Тест: Води на Африка

Тест

С онлайн тест "Водите на Африка" по география за 5. клас ще проверите дали сте запомнили правилно съдържанието на понятията вододел, делта, естуар, устие. Ще демонстрирате знания за водите на Африка - главния вододел, отточните и безотточни области, начина, по който се използват водите на континента.Ще локализирате местоположението на реки и езера в континента. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изберете понятие, с което да довършите изречението и да се получи вярно твърдение:
  • „Границата между водосборните басейни на реките се нарича …”
2
Попълни пропуските в текста. Използвай ключовите думи.
  • устие, естуар, делта
3
По запаси на вода /20 % от световните/, континентът Африка се подрежда сред останалите континенти на:
4
Водите в Африка НЕ се оттичат към:
5
В коя част на Африка речната мрежа е най-гъста?
6
Подредете в правилната последователност алгоритъма за характеризиране на река.
7
Кое от изброените НЕ е характерна особеност на водите на Африка ?
8
Защо р. Нил има сложен режим?  
9
За коя река в Африка се отнася следното:
  • ”Тя е с най-голям водосборен басейн. Пълноводна е през цялата година. На второ място е по дължина в континента. Извира от Източноафриканската планинска земя.”
10
В един от отговорите има име на географски обект, който е излишен. Открий го.    
11
Защо реките, оттичащи се към Индийския океан, са по-къси в сравнение с реките, оттичащи се към Атлантическия океан? 
12
Свържи цифрата от картата с името на хидрографския обект. Ако се затрудниш, припомни си картата в откъса от видеото.
13
Разгледай внимателно хидрограмите на трите африкански реки. Свържи твърденията за техния режим с името на реката.
14
Свържи цифрата от картата с описанието на обекта.
15
Свържи частите на изреченията, така че да се получат верни твърдения.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (161)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се