География

5. клас

Първи раздел

География на континентите и страните

Втори раздел

Географска информация

Трети раздел

Планетата Земя

Четвърти раздел

География на природата

Пети раздел

География на обществото и стопанството

Шести раздел

География на контитентите и страните

Седми раздел

Африка

6. клас

Първи раздел

Южна Америка

Втори раздел

Северна Америка

Трети раздел

Азия

Четвърти раздел

Австралия и Океания

Пети раздел

Океаните на Земята

Шести раздел

Работа с графични изображения

7. клас

Първи раздел

Европа

Втори раздел

Балкански полуостров

Трети раздел

България

Четвърти раздел

Изходно ниво

8. клас

Първи раздел

Планетата Земя

Втори раздел

География на природата

9. клас

Първи раздел

География на обществото

Втори раздел

География на континентите и страните

10. клас

Първи раздел

Географско положение и граници на България

Втори раздел

Природа на България

Трети раздел

Природногеографски области в България

Четвърти раздел

Население, селища и държавно устройство на България

Пети раздел

Стопанство на България

Шести раздел

География на регионите

Върни се горе
feedback
feedback