logo

Тест: НВО 2022. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В даденото изречение НЯМА допуснати правописни грешки.
  • Нейните очи станаха по-широки и постепено се превърнаха в неправилни елипси.
2
В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка, свързана с употребата на двойно Н?
3
В българския език има множество думи, които в единствено число завършват на -ИЯ, а в множествено завършват на -ИЙ. Такива са например думите история, директория и семинария.
4
В кой от примерите е допусната грешка при употребата на частиците за степенуване?
5
Попълни липсващите членни морфеми, за да получиш вярно и граматически правилно изречение.
6
Защо в изречението от задача 5. е поставена запетая?
  • Той е първият алпинист, изкачил върха по северния склон.
7
Какви грешки са допуснати в даденото изречение?
  • Върху вечерното небе по жълтеникавият свод се появи тъмно-кафява точка.
8
Подреди словосъчетанията в зададената последователност, като поставиш 1. най-отгоре, а 4. – на последно място.
  1. вярно изписано словосъчетание
  2. грешка в членуването
  3. грешка в употребата на И/Й
  4. грешка в дума с променливо Я
9
Открий и отбележи изреченията с правописни грешки.
10
Попълни с О или У, за да получиш вярно изписани думи.
11
В кои редове думите са изписани вярно?
12
Попълни липсващите букви така, че да изпишеш вярно думите в изреченията.
13
В полето за отговор запиши литературния термин, който отговаря на описанието.
  • Реторична или литературна фигура, която се състои от прекомерно увеличаване или намаляване на аспект, характеристика или свойство на това, за което се говори. В общ смисъл обаче ___________ се нарича преувеличение на самото нещо.
  • Внимавай с правописа!
14
Свържи всяка дума с липсващата ѝ част.
15
Колко грешки – правописни, пунктуационни и/или в членуването, са допуснати в изречението?
  • Когато стария гълъб – дългогодишен водач на ятото забеляза опастноста, беше късно, защото сокола се надвеси над дърветата и гълъбите чуха фученето на падащия хишник.

Описание на теста

Предстои ти да се явиш на изпит за НВО в 7. клас? Това е твоят тест. С него ще провериш основните си правописни, граматични и пунктуационни знания. Ще работиш с членуване на имената от мъжки род, двойно -Н- и -Т-, правопис на гласните А и Ъ, О и У; правопис на съгласни в представките на думите, правила за писане на И и Й... И още много от най-важните правила, които трябва да владееш, за да се справиш с редактирането на текст с грешки - задачата, от която можеш да получиш най-много точки в теста от НВО. Направи теста и се подготви за отличен на изпита!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се