logo

Тест: Начален преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако източникът на даден текст е енциклопедия за дивата природа, то най-вероятно е текстът да бъде:
2
В кой ред посочените местоимения са само показателни?
3
Някои минали страдателни причастия се образуват с помощта на наставката -Н, а други – с помощта на наставката -Т.
4
Неизменяема дума, образувана от глагол и завършваща на -ейки/-айки/-яйки, се нарича:
5
Кои твърдения за относителните местоимения са верни?
6
Свържи всяка сфера на общуване с характерните за нея езикови средства.
7
Попълни липсващия термин, за да получиш вярно твърдение.
8
Свържи всяка дума с вида ѝ.
9
В кое изречение НЕ е спазено правилото за променливо Я?
10
Попълни празните места с правилната форма на съответното местоимение.
  • - за изречение 1: някой/някого
  • - за изречение 2: кой/кого
11
Подреди примерите, като следваш зададената последователност:
  1. минало неопределено време
  2. минало предварително време
  3. бъдеще време в миналото
  4. бъдеще време
12
В кои изречения определенията са нееднородни?
13
Свържи всяка част на речта с описанието ѝ.
14
В полето за отговор запиши с цифра броя на пропуснатите запетаи в даденото сложно съчинено изречение.
  • Или ще дойдеш с мен или ще ти се разсърдя а ти не искаш нито сръдни нито цупене нито проблеми.
15
Свържи всяко изречение с описанието му.

Описание на теста

С този онлайн тест по български език за 7. клас ще направиш обстоен годишен преговор на всичко важно, научено в 6. клас: от видове текст, през променливо Я, различни видове местоимения, причастия, сложни глаголни времена, съюзи (съчинителни и подчинителни), чак до еднородни части в простото изречение и сложно съчинено изречение. Провери дали владееш правописните и граматичните правила в езика, дали разпознаваш частите на речта и частите на изречението. Хайде, тренирай, преговаряй и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се