logo

Тест: Думата като лексикално средство в текста

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Науката, която изследва набора от думи в езика и тяхното речниково значение, се нарича лексикология.
2
Ако се колебаеш какво е речниковото значение на дадена дума, трябва да провериш в:
3
Конкретното обкръжение на дадена дума, нейната „компания” се нарича:
4
Кое от изреченията няма преносен смисъл?
5
Думи, които съдържат в речниковото си значение оценка на предметите и явленията, се наричат "експресивна лексика".
6
Кои от дадените твърдения са верни?
7
В кое от изреченията на глагола "горя" не е придадено метафорично значение?
8
Свържи думата с лексикалните ѝ особености.
9
В кои примери откриваш експресивна лексика?
10
Кои думи не изразяват отношение и оценка, а служат само за назоваване на лица, предмети и явления?
11
Думите "брезичка" и "вейчици" се явяват:
12
Кой от посочените литературни герои често използва умалителни съществителни в речта си?
13
Попълни липсващите термини.
14
В полето за отговор запиши липсващия термин от определението:
  • Преносна употреба на думата, при която названието на даден предмет се използва за назоваване на друг предмет поради съществуваща връзка между двата, се нарича:
15
Свържи словосъчетанията с лексикалните особености, които притежават.

Описание на теста

С този онлайн тест по български език за 7. клас ще провериш знанията си по лексикология: експресивна и неутрална лексика, неологизми и архаизми. Ще поработиш върху разпознаване на многозначни думи в различен контекст. Освен това ще тестваш уменията си за работа с метафорична и метонимична употреба на думите. Хайде, направи теста, за да си в отлична форма!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се