logo

Тест: Пунктуация на съчинителни съюзи в просто и сложно изречение. Начален преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако с една неизменяема дума можем да свържем два глагола (две действия), то тази дума е съюз.
2
Кое от „равенствата” е логически и граматически вярно?
3
Еднократно употребен, съюзът „и” не изисква запетая, докато еднократно употребеният съюз „или” - изисква запетая.
4
В кои примери има еднородни допълнения, свързани с разделителни съчинителни съюзи?
5
Съчинителните съюзи и безсъюзното свързване чрез запетая се използват както при еднородни части, така и за връзка между простите изречения в състава на сложното съчинено.
6
В кое от изреченията двойният съюз „ту-ту” свързва еднородни части в простото изречение?
7
Пред "и то" (ако то не е лично местоимение, а частица) винаги се поставя запетая.
8
В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
9
В кой от вариантите на изречението не е допусната пунктуационна грешка?
10
Открий грешното твърдение за изречението.
  • Тя се засмя, засмя се и Христо и отиде при нея.
11
В кои изречения думата „обаче” е в ролята на противоположен съюз?
12
В кой от примерите съюзът „че” се явява съчинителна, а не подчинителна връзка?
13
В изречението е употребен един съчинителен съюз. Открий го и го запиши в полето за отговор.
  • Денят беше ветровит, та орляците от пойни птици, които се събираха напоследък в полето, се бяха изпокрили в гнездата си, за да ги защитят от бурния вятър.
14
Свържи всеки от съюзите с вида и пунктуационните му особености.
15
В следните изречения не са поставени запетаи. Прочети внимателно и свържи всяко изречение с необходимия брой  запетаи.

Описание на теста

Това е полезен и забавен онлайн тест за 7. клас по български език, с чиято помощ ще преговориш различните видове съчинителни съюзи и ще си припомниш особеностите на пунктуацията им. Ще поработиш върху пунктуационните правила при безсъюзно и при съюзно свързване със съчинителни съюзи както в простото, така и в сложното изречение. Тестът съдържа и задачи за някои по-особени случаи и изключения, затова давай напред, подготви се добре!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се