logo

Тест: Пряко, полупряко и непряко предаване на чужда реч

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Чужда реч, възпроизведена дословно и съпроводена от авторската реч, се нарича пряка.
2
Пряката реч се среща често под формата на диалог. Най-малко вероятно е да срещнеш диалог в:
3
Пряката реч може да се състои от една дума, от цяло изречение или даже от цял текст (монолог).
4
Посочи излишния термин.
5
В художествените творби (най-вече епически) пряката реч е един от начините за изграждане на индивидуалността на героя, защото думите му създават неговата:
6
Когато авторът на текста преобразува чужди думи, налице е полупряка реч.
7
Ако двама или повече герои участват в диалог, репликите на всеки от героите се дават:
8
Кой от примерите съдържа авторова ремарка?
9
Кои от примерите съдържат полупряка реч?
10
С кой от посочените глаголи ще продължиш редицата?
  • При оформянето на непряка реч се използват глаголи за речева дейност: каза, обясни, възкликна, възрази, поясни...
  • Можеш да избираш между: настави, отиде, показа, изсвири
11
Кой е отправителят на въпроса в примера?
  • - Къде мога да получа информация по този проблем? - тихо попита клиентът и погледна в очите служителката на гишето в банката.
  • - На гише „Информация”, разбира се! - още по-тихо отвърна младата жена.
12
Кои пунктуационни знаци са пропуснати в израза с пряка реч?
  • Това е приказка, разбираш ли  рече твърдо Благолажът и настави - Защо ти е истината?
13
В полето за отговор напиши търсения термин.
  • Предаване на чужда реч, но не дословно, а по смисъл се нарича:
14
Допълни липсващия пунктуационен знак в изречението с пряка реч.
15
Свържи всеки термин с обяснението му.

Описание на теста

С този онлайн тест по български език за 7. клас ще упражниш знанията си относно видовете реч - пряка, полупряка и непряка. Имаш възможността да тестваш пунктуационните си умения при оформяне на пряка реч, както и да провериш различаваш ли пряката от полупряката реч. А наясно ли си какво представлява "авторовата ремарка"? Знаеш ли каква е ролята на полупряката реч в художествените творби? Какво е речева характеристика на литературен герой? Пускай теста, за да се подготвиш отлично!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се