logo

Тест: Наклонение на глагола. Изявително наклонение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от граматичните признаци не се отнася до глагола?
2
Наклонението на глагола е:
3
Говорещият може да изрази своето отношение към текстовата ситуация чрез глаголните форми в изречението и по този начин да въздейства на слушащия.
4
В кой пример не е употребена форма за изявително наклонение?
5
Коя от подчертаните глаголни форми изисква от слушащия да извърши глаголното действие?
6
Ако глаголната форма е за бъдеще време или бъдеще време в миналото, то използваното наклонение е условно.
7
Основно наклонение в българския език, което е и най-богато на форми, е:
8
Кои твърдения са неверни?
9
В изречението „Момичето изпя най-романтичната песен, която би просълзила и теб, ако носиш влюбено сърце.” има:
10
Посочи само верните твърдения.
  • Изявителното наклонение показва действието като:
11
В кои от изреченията говорещият не изразява убеденост, че действието е реално?
12
Маркирай само изреченията, в които е употребено изявително наклонение.
13
В полето за отговор запиши употребената в изречението форма на изявително наклонение.
  • Пусни по-тихо музиката, защото се чува чак в моята стая.
14
Свържи всяко наклонение със съответстващото му отношение на говорещия към глаголното действие.
15
Допълни изречението с необходимия термин, така че да получиш вярно твърдение.

Описание на теста

С този онлайн тест по български език за 7. клас ще провериш знанията си за една от най-особените граматични категории на глагола – наклонение. Провери какво може да бъде отношението на говорещия към глаголното действие и колко вида наклонение има в езика ни. Приложи на практика знанията си за основното наклонение – изявителното. Защо се нарича основно? Какво отношение изразява и каква е връзката му с глаголните времена? Хайде, направи теста, за да бъде подготовката ти отлична!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се