logo

Тест: Повелително наклонение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Основното и най-богато на форми наклонение в българския език е повелителното.
2
В кой ред глаголните форми са в повелително наклонение?
3
Всички глаголи в българския език имат форми за повелително наклонение.
4
В кой от примерите не е допусната правописна грешка?
5
В кое изречение глаголната форма е в повелително наклонение?
6
Езикът ни дава възможност да заповядваме само на второ лице, но не и на първо и трето.
7
С глаголните форми за повелително наклонение могат да се изразят:
8
В кои изречения е допусната грешка при употребата на повелително наклонение?
9
Каква е използваната глаголна форма в изречението „Нека да не гледаме натам!”?
10
Кои от изброените форми за повелително наклонение са сложни?
11
Срещу всеки глагол запиши простата му форма за повелително наклонение във 2. лице ед.ч.
12
В кой цитат от изучавана в 7. клас литературна творба не откриваш глаголна форма в повелително наклонение?
13
Даденото изречение съдържа препоръка. Превърни я в заповед, като използваш глаголна форма за повелително наклонение в първо лице, мн. число.
  • Трябва да редактираме допуснатите грешки!
14
Свържи всяка глаголна форма с особеностите ѝ.
15
В кое наклонение са глаголните форми в изречението?
  • Нека иде в гората и да отсече най-дебелото дърво.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 7. клас относно повелително наклонение ще провериш знанията си за простите и сложните глаголни форми за заповед, молба, инструкции... Как се образуват простите и как - сложните форми на повелителното наклонение? Имат ли всички глаголи в българския език форми за повелително наклонение? Провери отговорите още сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се