logo

Тест: Условно наклонение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Условно наклонение означава действието като възможно, но само при определени обстоятелства.
2
В кое изречение няма глаголна форма за условно наклонение?
3
В изречението съвместно са употребени две наклонения на глагола: изявително и условно.
  • Ние вярваме, че Петър би се включил като солист на групата ни.
4
В кои изречения е допусната правописна грешка, свързана с формата на условното наклонение?
5
За условно наклонение има само сложни форми, прости е граматически и лексикално невъзможно да се образуват.
6
С коя глаголна форма не може да се образува условно наклонение?
7
В кое изречение е посочено условието, от което зависи извършването на действието?
8
Кои от изреченията не съдържат глаголна форма за условно наклонение?
9
Кое твърдение за стиховете е невярно?
  • Учеше ме, майко, ти със притчи 
  • да обичам всички като теб. 
  • Бих обичал, майко, бих обичал, 
  • но ми требва свобода и хлеб.
  • (Никола Вапцаров)
10
В изречението е употребена форма за условно наклонение. Открий я и я запиши в полето за отговор.
  • Ако не бях страхлив, наистина бих скочил с бънджи още днес.
11
В полето за отговор запиши кое наклонение трябва да използва говорещият, ако предполага, че съществува частична вероятност действието да протече.
12
Кой от примерите не съдържа глаголна форма за условно наклонение?
13
В изречението е пропусната учтивата форма на глагола "да помогна" за условно наклонение. Попълни я, за да получиш граматически и логически вярно изказване.
14
Свържи всеки от изразите с особеностите на употребената в него глаголна форма.
15
Свържи всяко от действията със съответстващото му описание.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 7. клас за условно наклонение ще провериш знаеш ли как се образува този вид наклонение на глагола. Ще приложиш уменията си да разпознаваш и използваш правилно глаголните форми в условно наклонение. Какво отношение на говорещото лице към глаголното действие се предава с това наклонение? А наясно ли си дали има прости и сложни форми за условно наклонение? Хайде, провери знанията си още сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се