logo

Тест: Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Основното глаголно време в даден текст „придвижва” действието напред и предава най-важните събития, докато второстепенните действия се предават с т. нар. помощни глаголни времена.
2
В текст с основно сегашно време за предаване на действия, протекли преди основните, се използва:
3
Ако в текста преобладават глаголни форми за минало свършено време, то наклонението е:
4
Преизказни глаголни форми могат да се употребяват, когато говорещият изказва съмнение в достоверността на информацията. В подобни случаи преизказните форми могат да се съвместят с различни глаголни времена.
5
Минало несвършено време може да се използва като основно глаголно време в трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач.
6
Допълни изречението само с верни твърдения:
 • Ако пишеш трансформиращ преразказ от името на герой:
7
При трансформиращ преразказ от името на герой от творбата не се допуска употребата на бъдеще време в миналото.
8
Кое от изреченията отговаря на критериите?
 • - Употребеното глаголно време е сегашно историческо.
 • - Като допълнително глаголно време е използвано минало неопределено.
 • - Използвана е и форма за условно наклонение.
9
В кое изречение глаголната форма е за изявително наклонение, минало предварително време?
10
В изречението има една сложна глаголна форма в изявително наклонение и една глаголна форма за друго наклонение. Кое е глаголното време и каква е втората употребена глаголна форма?
 • Старецът им рекъл, че война се е задала в скоро време.
11
Какви глаголни форми са използвани в стиховете от Ботевата творба „На прощаване в 1868 г.”?
 • но иди, майко, у дома
 • и с сърце сичко разкажи
 • на моите братя невръстни,
 • да помнят и те да знаят,
 • че и те брат са имали...
12
В кои изречения наклонението е изявително?
13
Свържи всяко от изреченията с особеностите на употребените в него глаголни форми.
14
Попълни коректно липсващата част от твърдението за изречението.
 • Той стана, взе шапката си и излезе навън.
15
Какви глаголни форми е употребил Вазов в петата строфа на одата „Българският език”?
 • Не си можал да въплътиш във теб
 • създаньята на творческата мисъл!
 • И не за песен геният ти слеп -
 • за груб брътвеж те само бил орисал!

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 7. клас относно съвместната употреба на глаголни времена и наклонения ще затвърдиш уменията си да използваш глаголните форми в система. Ще провериш наясно ли си с термини като "основно глаголно време" и "помощно глаголно време". Освен това ще изградиш практически умения за използване на глаголни форми в трансформиращ преразказ от името на герой и от името на неутрален разказвач. Хайде, захващай се с теста още сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се