logo

Тест: Съставно сказуемо

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Простото сказуемо се състои от глагол в проста или в сложна форма.
2
Фазовите глаголи не могат да участват във формите на съставното глаголно сказуемо.
3
Кои твърдения са верни?
4
В кое от изреченията няма съставно глаголно сказуемо?
5
В кое изречение сказуемото не е просто?
6
В кое изречение сказуемото не е съставно именно?
7
В кои от изреченията няма съставно глаголно сказуемо?
8
Кои изречения съдържат съставни глаголни сказуеми?
9
Кой от мониторите отразява грешна информация?
10
Кое твърдение за подчертаните изрази в изречението не е вярно?
  • Най-ценното произведение в галерията е картината, която е нарисувал анонимен художник.
11
В кой от примерите откриваш грешка, свързана с учтивата форма и със съставното именно сказуемо?
12
Свържи всяко изречение с особеностите на употребеното в него сказуемо.
13
Избери как трябва да се членуват думите, като се съобразиш със синтактичната им роля в изречението.
14
Преобразувай простото сказуемо от изречението в съставно глаголно, без да променяш смисъла на изказването и словореда. В полето за отговор запиши новополученото изречение. Не забравяй да помислиш за препинателните знаци и главните букви!
  • От утре спирам пушенето.
15
Преобразувай простото сказуемо от изречението в съставното именно сказуемо, без да променяш смисъла на изказването и словореда. В полето за отговор запиши новополученото изречение. Не забравяй да помислиш за препинателните знаци и главните букви!
  • Бащата на Ани преподава английски език.

Описание на теста

Онлайн тестът по български език за 7. клас относно видовете сказуеми ще провери знанията ти за всички изучавани в училище сказуеми – просто, съставно именно и съставно глаголно. Знаеш ли кои сложни глаголни форми се явяват всъщност прости сказуеми в изречението? А какво е съставно сказуемо? Възможно ли е в състава на сказуемото да се включи някое име (съществително, прилагателно, числително или местоимение)? А може ли едно сказуемо да съдържа два глагола? Давай напред към теста, за да провериш всичко това и още...

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се