logo

Тест: НВО, БЕЛ, 2021. Въпроси 13. - 18.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кое от словосъчетанията е допусната правописна грешка, свързана с употребата на двойно Н?
2
В кое от словосъчетанията е допусната правописна грешка, свързана със струпване на съгласни в средата на думата?
3
В изречението „Ученикът записа всичко внимателно и старателно, без да пита учителя за допълнителния въпрос.“ НЕ е допусната грешка в членуването на имена от мъжки род.
4
В кой от вариантите на изречението НЯМА допусната правописна грешка?
5
Думата „най-приятно“ е прилагателно име като част на речта, а думата „по-нагоре“ е наречие, но и двете са степенувани и задължително при степенуване се изписват с дефис (малко тире).
6
В кои думи е допусната правописна грешка при изписването на представки?
7
Постави пропуснатите членни морфеми в изречението.
8
В полето за отговор запиши САМО употребеното в изречението сегашно деятелно причастие.
  • Горещото време провокира множество скучаещи младежи да потърсят прохлада в ледените води на градския фонтан.
9
Попълни празните места с липсващата буква – И или Й.
10
Свържи всеки от изразите с вида на употребеното в него наречие.
11
В полето за отговори запиши САМО употребените в изречението еднородни части.
  • Огледа стаята внимателно, но нито на масичката, нито на шкафчето имаше оставени книги, а в чекмеджето дори нямаше нищо.
12
В кои изречения запетаите са употребени с цел да отделят обособени части?
13
Свържи всяка от думите с описанието ѝ.
14
В полето за отговор запиши САМО употребените в изречението еднородни определения.
  • Девойката и младежът бързо се скрили от онези озлобени и разлютени преследвачи.
15
Подреди причастията в зададения ред:
  1. минало свършено деятелно причастие 
  2. минало несвършено деятелно причастие 
  3. минало страдателно причастие 
  4. сегашно деятелно причастие

Описание на теста

Страхотен тест за тренинг с Уча.се по български език за 7. клас! Ако ти предстои да държиш НВО в 7. клас, не пропускай да провериш знанията си по граматика с нашия тренировъчен тест по формата на НВО! Ще провериш наясно ли си с видовете причастия, с наречията в езика ни, с откриването и пунктуационното оформяне на обособени части в простото изречение, както и с правописа. Ще тренираш правилно членуване на думите в мъжки род и какво ли още не. Хайде, залавяй се с решаването на теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се