logo

Тест: Обособено обстоятелствено пояснение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Чрез обособяването се акцентират както главни, така и второстепенни части на изречението.
2
Обособяването на второстепенни части от изречението се отразява на интонацията: при произнасяне правим кратка пауза.
3
Единственият начин да обособим обстоятелство, е да използваме деепричастие или деепричастен израз.
4
Кой от редовете не съдържа деепричастия?
5
Обстоятелственото пояснение е второстепенна част на изречението, която:
6
В изречението всяко деепричастие се явява:
7
Кои твърдения за деепричастието са верни?
8
Кои твърдения за изречението са верни?
  • Сушата, разпростирайки се като невидима дяволска птица, пъдеше с огнените си криле от кръгозора всяко облаче, появило се сякаш от нищото.
9
Колко обособени обстоятелствени пояснения съдържа изречението?
  • Утре, рано сутринта, когато видиш изгрева на слънцето, тръгни към центъра на селото, към мястото на нашата среща.
10
Подреди изразите така, че да получиш изречение, в което обособеното обстоятелствено пояснение за начин е в средата.
11
В кое от изреченията няма обособено обстоятелствено пояснение?
12
В кои изречения са допуснати пунктуационни грешки, свързани с обособяване на обстоятелствени пояснения?
13
В четирите изречения са допуснати различни грешки, отнасящи се до обособените части. Свържи всяко от изреченията с типа на допуснатата грешка.
14
Прочети изреченията и довърши твърдението.
  • Клоунът, като вдигна ръка за поздрав, се усмихна широко на публиката си.
  • Клоунът, вдигайки ръка за поздрав, се усмихна широко на публиката си.
15
Свържи изреченията с описанията им.

Описание на теста

Направи този онлайн тест по български език за 7. клас, за да затвърдиш и провериш знанията си относно обособените части в простото изречение, по-точно за обособеното обстоятелствено пояснение. Как се обособяват обстоятелства? Каква е ролята на деепричастието в изречението? Каква е пунктуацията на изреченията с обособени части? Има ли синтактични синоними при обособените обстоятелствени пояснения. Провери знанията си и се подготви за отличен още сега!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се