logo

Тест: Сложно съставно изречение. Словоред и пунктуация

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В началото на всяко подчинено изречение задължително се пише запетая.
2
Подчиненото изречение може да заема различни позиции спрямо главното.
3
Подчинените изречения могат да се извадят от рамките на сложното съставно и да се употребят самостоятелно.
4
Подреди думите така, че да получиш вида на изречението по състав.
  • Докато се разхожда из стария град, човек потъва в миналото.
  • ВНИМАНИЕ! Една от думите е излишна. Постави я най-отдолу!
5
В кой ред е посочена съюзна връзка, чиято употреба вместо съюзната дума когато променя смисъла на изречението?
  • Съветвам те да ме попиташ, когато срещнеш затруднение с решаването на тестовите задачи.
6
В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
7
Кои твърдения за изречението са верни?
  • Мисълта, че не мога да се подготвя добре за изпита, ме тревожеше.
8
Как са свързани главното и подчиненото изречение в примера?
  • Старият филм, който ми препоръча, се оказа много интересен.
9
Попълни празното място с правилната форма на сигналната дума. Можеш да избираш между:
  • чийто, чиито, който, които
10
Маркирай редовете, в които са изброени уточняващи думи, водещи до промяна в пунктуацията на сложното съставно изречение.
11
Посочи излишния пример, като се съобразиш с позицията на подчиненото спрямо главното изречение.
12
В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка?
13
Запиши с дума броя на подчинителните съюзи в изречението.
  • Знам, че е приятно да слушаш музика, но да я композираш, е още по-приятно.
14
Свържи всяко от изреченията със схемата, която му съответства.
15
Препиши изречението, като поставиш пропуснатата запетая.
  • Да тичам рано сутрин в парка е приятно.

Описание на теста

Направи този онлайн тест по български език за 7. клас, за да упражниш уменията си за работа със сложно съставно изречение. Тествай знанията си относно словореда и пунктуацията в сложното съставно изречение! Провери дали знаеш къде се пише и къде не се пише запетая в сложното съставно. Намери позицията на подчиненото спрямо главното изречение. Припомни си кои са уточняващите думи, които „поглъщат” запетаи. Хайде, напред към теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се