logo

Тест: Глаголни времена. Урок за преговор и практическа работа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголът е изменяема част на речта, която назовава действия (тичам, работя, говоря) или състояния (спя, мисля, радвам се) на лица, предмети и явления като процес във времето.
2
Глаголът „писа” е в минало несвършено време, а глаголът „пишеше” – в минало свършено време.
3
В кое изречение е употребено бъдеще време?
4
Какви глаголни времена са използвани в изречението „Често се питаше какво щеше да стане, ако бяха се срещнали по-рано.” ?
5
Времето на глагола е граматична категория, която показва:
6
В кои редове са употребени сложни глаголни форми?
7
Кое изречение съдържа отрицателната форма на бъдеще време в миналото?
8
В кой ред преместването на ударението ще промени и глаголното време на дадения глагол?
9
Кои твърдения за изречението са верни?
  • После случката се беше повторила, но с други участници.
10
В кое изречение действието е минало, извършено преди друг минал момент?
11
Избери най-подходящата глаголна форма, за да запълниш празното място в изречението. Можеш да избираш между:
  • бе нагрубил, бе нагрубила, е нагрубил, е нагрубила
12
В кои изречения откриваш сложни глаголни форми?
13
Свържи термина с определението му.
14
„Поиграй” си с глагола „мисля”, като го превърнеш последователно в:
15
Преобразувай изречението така, че да отговаря на следните изисквания:
  • - глаголната форма да бъде за минало неопределено време;
  • - глаголната форма да бъде отрицателна;
  • - да не се променят лицето и числото на глаголната форма.
  • Той се хвана за главата.

Описание на теста

Този онлайн тест по български език за 7. клас ти дава възможност да провериш и актуализираш знанията си относно глаголните времена в българския език. Ще поработиш както с прости (сегашно, минало свършено и минало несвършено), така и със сложни глаголни времена (минало неопределено, минало предварително, бъдеще време и бъдеще време в миналото). Умееш ли да разпознаваш всяко от изучениете глаголни времена? Наясно ли си с образуването на положителни и отрицателни форми при различните времена? Давай, пусни си теста и се подготви отлично!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се