Упражнение: Числителни имена. Част 1. Числителни бройни


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Числителни имена. Част 1. Числителни бройни" ще затвърдите познанията си за числителните бройни имена. Кои форми имат род и число? Какво е мъжколична форма на числителните имена? Упражнението ще ви помогне да упражните как се използват мъжколичните форми. Ще тествате уменията си за определяне на видовете числителни бройни, както и да ги използвате правилно и в писменото, и в устното общуване.  Направете упражнението и ще бъдете уверени в тяхната употреба. Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Думи, които назовават числа се наричат числителни имена.
5т. 2. Числителните имена означават количество, брой, ред. Нула не е числително име.
5т. 3. Числителните имена, които показват количество и отговарят на въпроса Колко? се наричат:
5т. 4. Отбележете характеристиките на числителните редни имена.
5т. 5.
  • Изброените думи са числителни бройни имена.
  • две, осем, петнадесет, сто
   
6т. 6. Числителните бройни имена нямат форми за род и число с изключение на числителните едно и две .
6т. 7. Свържете формите на числителното име един с подходящото съществително име.
6т. 8. Отбележете верните твърдения.
6т. 9. Свържете числителните бройни имена с изображението, за което се отнасят.
6т. 10. Числителните бройни имена могат да бъдат:
6т. 11. За да се използва мъжколичната форма на числителните имена е необходимо да има поне един представител от мъжки пол. Например: двама братя
6т. 12. В кой ред са изброени числителни имена само в мъжколична форма?
11т. 13. Приложете правилно формите на числителните имена пет и петима към дадените съществителни.
11т. 14.
  • Попълнете на подходящо място в текста следните числителни имена:
  • три, един, тримата
 
11т. 15. Под гатанката запишете числителните имена, които са употребени в нея.  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!