logo

Тест: Бройна форма за множествено число

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Бройната форма се отнася за съществителни имена от м.р.,мн. ч.,които в ед.ч. завършват на съгласен звук и  се прилага при назоваване на точен брой.
2
Бройната форма се употребява след:
3
В кои редове е употребена бройна форма?
4
Бройните съществителни имена, които не са лица, а са предмети, животни или явления и са в мн.ч. се изговарят и записват с окончание или -я.
5
В кое изречение е употребена бройна форма?
6
Отбележете редовете, в които са използвани бройни форми.
7
Свържете формите за лица и предмети.
8
В кой ред е допусната грешка в окончанието на съществителното име?
9
Отбележете редовете с правилно написаните съществителни имена.
10
                                        Свържете правилно:
11
Свържете окончанието с формите за мн. число.
12
В кои изречения са допуснати грешки при използване на бройната форма?
13
Попълнете пропуснатите окончания.
14
Попълнете окончанието.
15
Попълнете формите "билети", "билета" в изреченията правилно.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Бройна форма за множествено число" ще затвърдите познанията си за правилната употреба на бройните форми на съществителните имена от мъжки род, които се използват след числителни имена. Тестът ще ви помогне да упражните образуването на различните форми и прилагането на правилата за правопис и правоговор. Ще тествате уменията си да не допускате грешки при използване на окончанието  им. Направете теста и ще бъдете с висока грамотност по български език. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се