Упражнение: Числителни имена. Част 2. Числителни редни


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Числителни имена. Част 2. Числителни редни" ще затвърдите познтанията си за числителните редни имена.  Имат ли  род и число? Как се образуват?  Какво е дублетна  форма на числителното име? Упражнението ще ви помогне да упражните отговорите  на тези въпроси и използването на числителните редни имена в писменото, и в устното общуване. Ще тествате уменията си за определяне на формите им за род и число. Направете упражнението и ще бъдете уверени в тяхната употреба. Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Числителните редни имена показват реда на лицата и предметите и отговарят на въпроса ,, Кой по ред?".
5т. 2. В изречението ,, Стивън зае първо място в състезанието." има числително редно име.
5т. 3. В изречението ,, Дари е трета в състезанието по бягане." НЯМА числително редно , а има числително бройно име.
5т. 4. Числителните редни имена имат форми за род и число.
5т. 5. Отбележете верните твърдения.
6т. 6. Числителното редно име от мъжки род ,,първи" има дублетна форма със същото значение и тя е ,,пръв".
6т. 7. В кои изречения са използвани дублетни форми?
6т. 8. В кои изречения са използвани числителни редни имена?
6т. 9. В кое изречение НЕ е използвано числително редно име?
6т. 10. В кой ред има само числителни редни имена?
6т. 11. Свържете числителните редни имена със съответните съществителни.
6т. 12. Свържете числителните редни имена със съответните род и число.
11т. 13. Свържете числителните бройни със съответните числителни редни имена.
11т. 14. Запишете дадените думи според рода и числото на числителните редни имена.
  • единадесета, първи (класове), шести (клас), пето
  • Не записвайте съществителните от скобите в отговорите!
 
11т. 15. Разпределете думите - в първа група числителни бройни и във втора група числителни редни имена, като ги запишите по големина, започващи от най- малкото:
  • две, девети, трима, пръв, десети, сто и едно

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!