Упражнение: Членуване на прилагателни имена. Част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Членуване на прилагателни имена. Част 2" ще затвърдите познанията си за  членуване на прилагателните имена от женски и среден род, ед. число. Упражнението ще ви помогне да упражните знанията си за членуване на прилагателните имена в мъжки род ед. число. Ще тествате уменията си за правилна употреба на определителния член на прилагателните имена в различните родове и множествено число. Богата езикова култура е да се използват правилно. Направете упражнението, за да имате отлични познания и да покажете добра подготовка по роден език. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Прилагателните имена имат различен определителен член за мъжки, женски, среден род и множествено число.
5т. 2. Колко прилагателни имена има в текста?     
  •  В бистрите морски води има красива гледка от интересни зелени, кафяви и червени водорасли.      
  • Природата е най-големият художник, защото е създала чудна подводна картина.
5т. 3. Тези прилагателни имена са от текста на предишния въпрос.
  • Отбележете редовете с членуваните от тях.
 
5т. 4. Прилагателното име вълнуващ е в мъжки род, единствено число и може да се членува с определителен член - я или - ят,  взависимост от това дали не е подлог или е подлог в изречение..
5т. 5. Какъв е определителният член в прилагателното  име веселата?
6т. 6. Свържете изображенията с подходящите членувани прилагателни имена.
6т. 7. Отбележете изреченията с членувани прилагателни имена.
6т. 8. Какви грешки са допуснати в изречението: Бяла мечка е бозайник, обитаващ Северен полюс. ?
6т. 9. Свържете определителния член с числото и рода, за който се отнася.
6т. 10. Свържете прилагателното име с подходящия определителен член.
6т. 11. На кой ред всички прилагателни имена са членувани?
6т. 12. В кое изречение прилагателното име НЕ е членувано, а е правилно да се членува?
11т. 13. Запишете членуваните прилагателни имена на реда за съответния род и число.
  • студеният, морските, сочната, синьото
11т. 14. Добавете подходящ определителен член на прилагателните имена.
11т. 15. Членувайте прилагателните имена в изречението.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!