Упражнение: Членуване на подлог


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Членуване на подлога" ще затвърдите познанията си за краткия и пълен член на съществителните имена от мъжки род. Кога използваме пълен и кога кратък определителен член в изречението? Упражнението ще ви помогне да упражните знанията си за членуване на подлога в мъжки род, единствено число. Ще тествате уменията си за правилна употреба на пълния и кратък определителен член. Богата езикова култура е да се използват правилно. Направете упражнението, за да имате отлични познания за подлога и да покажете добра подготовка по роден език. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В кой ред съществителните имена са в мъжки род, единствено число?
5т. 2. Определителният член на съществителните имена за мъжки род е кратък /-а, -я/ и пълен /-ът, -ят/.
5т. 3. На кой ред думите от мъжки род, единствено число НЕ са членувани правилно?
5т. 4. Когато подлогът е от мъжки род, единствено число се членува с пълен член - ЪТ или - ЯТ.
5т. 5. Кратък член - А или - Я поставяме на съществителните имена от мъжки род, единствено число, когато НЕ са подлог.
6т. 6. С кратък член се членуват:
6т. 7. Свържете съществителното име с определителните членове, с които може да се членува.
6т. 8. В кой ред подлогът е от мъжки род, единствено число?
6т. 9. В кои редове подлогът е членуван правилно?
6т. 10. В кой ред думата завой е подлог?
6т. 11. В кои изречения думите са подлог и в кои не са? Свържете правилно.
6т. 12. В кое изречение членуването НЕ е вярно?
11т. 13. Членувайте първо с пълен и след това с кратък член думите:
11т. 14. Поставете определителен член в изреченията:
11т. 15. Пълен или кратък определителен член? Попълнете в текста:  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!