Упражнение: Съгласуване на подлог и сказуемо


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Съгласуване на подлог и сказуемо" ще затвърдите и обобщите познанията си за подлога и сказуемото като части на изречението. Ще упражните съгласуването, което е задължително за правилно изразяване. Ще тествате уменията си за прилагането му в речта. Направете упражнението, за да използвате винаги подлога и сказуемото взаимно свързани и да покажете добра подготовка по роден език. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое от твърденията НЕ се отнася за подлога?
5т. 2. Кое се отнася за сказуемото?
5т. 3. Подлогът и сказуемото винаги се съгласуват по лице и число.
5т. 4. Как определяме лицето на подлога?
5т. 5. Кои други двойки думи се съгласуват?
6т. 6. Прилагателното и съществително име не се съгласуват по лице, а по род и число.
6т. 7. С кои лични местоимения можем да заменим подлозите в изреченията? Свържете.
6т. 8. В кое лице и число са подлогът и сказуемото в изречението Програмата стартира. ?
6т. 9. Свържете подлога и сказуемото.
6т. 10. В кои изречения подлогът и сказуемото НЕ са съгласувани?
6т. 11. Свържете сказуемите с изреченията, към които се отнасят.
6т. 12. Свържете подлога с изречението.
11т. 13.
  • Съгласувайте по род и число прилагателното и съществителното име.
  • Слънчев планета
  •  хубаво филм
  • интересен книга
  • добри дете
  • забавна игри
  • Пример: Слънчева планета.   Не записвайте примера в полето за отговори. Всяко словосъчетание записвайте на нов ред в реда, в който са дадени, като променяте само прилагателното име.
11т. 14. Попълнете пропуснатите лични местоимения към глаголите.
11т. 15. Попълнете в изречението сказуемото ,,ще се срещна", като го съгласувате по лице и число с подлога.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!