logo

Тест: Съгласуване на подлог и сказуемо

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от твърденията НЕ се отнася за подлога?
2
Кое се отнася за сказуемото?
3
Подлогът и сказуемото винаги се съгласуват по лице и число.
4
Как определяме лицето на подлога?
5
Кои други двойки думи се съгласуват?
6
Прилагателното и съществително име не се съгласуват по лице, а по род и число.
7
С кои лични местоимения можем да заменим подлозите в изреченията? Свържете.
8
В кое лице и число са подлогът и сказуемото в изречението Програмата стартира. ?
9
Свържете подлога и сказуемото.
10
В кои изречения подлогът и сказуемото НЕ са съгласувани?
11
Свържете сказуемите с изреченията, към които се отнасят.
12
Свържете подлога с изречението.
13
  • Съгласувайте по род и число прилагателното и съществителното име.
  • Слънчев планета
  •  хубаво филм
  • интересен книга
  • добри дете
  • забавна игри
  • Пример: Слънчева планета.   Не записвайте примера в полето за отговори. Всяко словосъчетание записвайте на нов ред в реда, в който са дадени, като променяте само прилагателното име.
14
Попълнете пропуснатите лични местоимения към глаголите.
15
Попълнете в изречението сказуемото ,,ще се срещна", като го съгласувате по лице и число с подлога.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Съгласуване на подлог и сказуемо" ще затвърдите и обобщите познанията си за подлога и сказуемото като части на изречението. Ще упражните съгласуването, което е задължително за правилно изразяване. Ще тествате уменията си за прилагането му в речта. Направете теста, за да използвате винаги подлога и сказуемото взаимно свързани и да покажете добра подготовка по роден език. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се