Упражнение: Сказуемо


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Сказуемо" ще затвърдите познанията си за сказуемото като част на изречението. С какъв въпрос да го откривате и къде може да стои то в изречението? Защо сказуемото се определя като главна част в изреченията?  Ще тествате уменията си за правилна употреба на действието в завършена мисъл. Направете упражнението, за да имате отлични познания за сказуемото и да покажете добра подготовка по роден език. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Сказуемото е главна част на изречението и означава действието.
5т. 2. С кои въпроси се открива сказуемото?
5т. 3. Сказуемото се подчертава с една права линия.
5т. 4. Коя част на речта може да бъде сказуемо в изречението?
5т. 5. Когато думите действия/ глаголи/ ги използваме в изречения, тогава ги определяме като сказуеми.
6т. 6. Подлогът и сказуемото са във взаимна връзка, като сказуемото може да бъде преди подлога, и могат да бъдат на различни места  в изречението/ в началото, в средата, в края/.
6т. 7. Тези думи  могат да бъдат подлог и сказуемо, когато ги използваме в изречение. Свържете ги с начина, по който ги подчертаваме.
6т. 8. В посочените  изречения подчертаните думи с една черта са подлог, а с две черти - сказуемо.
6т. 9.
  • Земята обикаля около Слънцето.
  • С кой въпрос ще открием сказуемото в изречението?
6т. 10.
  • Българите в чужбина учат български език.
  • Коя дума е сказуемо в това изречение?
6т. 11. В изречението НЕ може да има повече от едно сказуемо.
6т. 12. В кои изречения има две сказуеми?
11т. 13. Попълнете липсващата дума в твърдението.
11т. 14. Кой какво прави?
11т. 15. В текста попълнете на подходящите места сказуемите:
  • заваля, се чу, проряза, огъна, духна.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!