logo

Тест: Време на глагола. Преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголите от минало свършено време означават действие, завършено в минал момент и се откриват с въпроса ,,Какво направих преди?".
2
Вярно ли е, че глаголът ,,писаха" е в 3л., мн. число, минало свършено време?
3
В кои редове глаголите са в сегашно време, което означава действие, което се извършва сега?
4
В кой ред глаголът е в бъдеще време и означава действие, което ще се извърши после?
5
В кой ред глаголите са в този ред - минало свършено време, сегашно време, бъдеще време?
6
Свържете времето на глаголите с глаголите в това време.
7
В кой ред има само форми на спомагателния глагол ,,съм" в сегашно време?
8
В кои редове са изброени форми за минало време на спомагателния глагол ,,съм"?
9
Формите за бъдеще време на спомагателния глагол ,,съм" са два варианта.
  • Например във 2л., ед. число двете форми са
  • ще си - ще бъдеш.
10
Свържете двойките спомагателни глаголи в бъдеще време от едно и също лице и число.
11
В кое изречение НЯМА глагол в минало свършено време?
12
Колко глагола в минало свършено време има в текста?
  • Дойде зимата. Сняг скова земята. Замръзнаха реки и езера. Децата излезнаха на пързалката. Бяха щастливи, въпреки студа.
13
Напишете формите на глагола за минало, след това за бъдеще време.
14
Превърнете глагола в изречението от минало в бъдеще време.
  • В училище учих различни уроци.
15
Определете времето на глаголите. Запишете го без съкращения.
  • Например - минало свършено време.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Време на глагола. Преговор" ще актуализирате познанията си за изучените глаголни времена- сегашно, минало свършено и бъдеще време. Ще усъвършенствате уменията си да ги разграничавате по определени характеристики и  да ги използвате уместно в речта. Ще тествате знанията си цялостно за лице, число и време на глагола. Направете теста и ще бъдете с висока грамотност по български език. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се